Česká alzheimerovská společnost se během Týdne paměti opět připojila k Mojí lékárně a ve vybraných lékárnách nabízeli poradenství a informace o problematice poruch paměti, jejich diagnostice, prevenci a léčbě. Více si přečtěte v článku.

Česká alzheimerovská společnost se během tzv. Týdne paměti opět připojila k Mojí lékárně a ve vybraných lékárnách po České republice nabízeli poradenství a informace o problematice poruch paměti, jejich diagnostice, prevenci a léčbě.

Zájem o informace mají hlavně lidé, kteří se přímo starají o někoho s demencí anebo mají s pečováním zkušenost z minulosti.

Například jeden starší, pečující muž, který se nás obrátil v jedné pražské lékárně. Po oslovení říkal, že nic nepotřebuje, ale téma ho zajímá, protože jeho manželka žije s Alzheimerovou chorobou a dochází do denního stacionáře. Druhý den se u stánku zastavil znovu, že by si přece jen letáček pro sebe vzal, během chvíle se rozpovídal o tom, jak je vyčerpaný a jak je náročné, že se stav manželky stále zhoršuje. Byli jsme rádi, že pánovi můžeme doporučit konzultaci s psycholožkou v České alzheimerovské společnosti, která v rámci tzv. odborného sociálního poradenství, které je poskytováno zdarma, nabízí pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím. Pána zaujala i nabídka svépomocných skupin pro rodinné pečující tzv. Čajů o páté, které probíhají jednou za dva týdny v pražských Kobylisích. Důležité pro něj bylo i zjištění, že podobné situace jako on zažívá mnoho dalších lidí, a že své zkušenosti sdílejí právě na svépomocných skupinách. Líbilo se mu, že se někdo stará také o rodinné pečovatele jako je on.

Je velmi důležité připomenout, že podporu a pomoc rodinným pečujícím nabízíme nejen v Praze, ale také v tzv. kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Kontakty najdete na webu společnosti www.alzheimer.cz, anebo na telefonu 283 880 346.

Jsme rádi, že informace o pomoci pečujícím oceňuje jak široká veřejnost, tak lékaři. Do mobilní poradny v ostravské lékárně přišla pedagožka z vyšší odborné školy a velmi chválila možnosti podpory pro pečující, které zajišťuje kontaktní místo v regionu. Další návštěvnice – lékařka (neuroložka) zase ocenila pomůcky pro kognitivní trénink a jejich smysl pro další práci s lidmi, kterým je již diagnostikována nějaká forma kognitivní poruchy. Jedná se konkrétně o Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí a Sadu pro skupinový či individuální kognitivní trénink, na jejichž zakoupení přispívají některé zdravotní pojišťovny. Veškeré pomůcky jsou dostupné jak prostřednictvím e-shopu České alzheimerovské společnosti, tak v lékárnách sítě Moje lékárna.

Je důležité si uvědomit, že problémy s pamětí nemusejí mít jen starší lidé, a že demence opravdu není přirozenou součástí stáří. Alzheimerova choroba může být samozřejmě diagnostikována také mladším lidem.

Svůj příběh nám tak na jedné mobilní poradně vyprávěla i maminka padesátileté dcery, které byla nemoc diagnostikována před půl rokem. Paní vnímá jako největší problém to, že „své dceři nemůže důvěřovat, protože má demenci, a tak si už nepamatuje, co dělá“. Dle jejích slov ji mrzí i to, že ji lékaři neberou jako partnera v péči o dceru – nemá žádné informace, přitom dcera nemá jinou blízkou osobu. Díky poradně jsme paní předali informační materiál, praktickou brožurku Jak upravit domov lidí s demencí, která je stejně jako ostatní brožurky dostupná jak v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, tak na našem webu. Byla jí nabídnuta podpora v kontaktním místě České alzheimerovské společnosti – svépomocné skupiny a konzultace. Paní byla seznámena s nabídkou státní podpory, tedy s příspěvkem na péči a krátce byla informována také o tom, že je možné omezit svéprávnosti do budoucnosti. Za krátké, ale návodné rady byla moc vděčná a odcházela z místa klidnější.

Během akce mobilních poraden jsme upozorňovali na problematiku prevence, která je zatím nejúčinnější metodou v boji proti Alzheimerově nemoci a jiným demencím. U příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci jsme také vydali pohlednici „5 tipů, jak snížit riziko vzniku demence“, které jsme v mobilních poradnách nabízeli.

Zájemci o vyšetření paměti mají po celý rok možnost nechat si – letos díky podpoře MZ ČR, společnosti Henkel, hl. městu Prahy a OZP – zdarma vyšetřit paměť na 45 místech České republiky – a to jak v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, tak ve vybraných lékárnách sítě Moje lékárna.

Více informací o projektu nebo dalších aktivitách České alzheimerovské společnosti najdete na našich webových stránkách www.alzheimer.cz.

Mgr. Lucie Hájková
Koordinátorka projektu Dny paměti
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.