Odpovědnost v case managementu

Projekt Centrum pro důstojné stárnutí podporuje rozšíření a ukotvení metody case managementu v podmínkách České republiky. V lednu 2021 jsme v Centru pro důstojné stárnutí spustili odborné ohniskové skupiny, do kterých jsme pozvali kolegy z oblastí souvisejících s tématem case managementu. Skupina je složena z odborníků z praxe i akademické sféry, z ČR i ze zahraničí. Naplánováno je šest případně sedm setkání s předem domluvenými tématy o case managementu. A jelikož diskuze v této skupině jsou velmi zajímavé a přínosné, rozhodli jsme se z každého setkání vybrat jedno téma, které s vámi budeme sdílet. 

Prvním tématem je odpovědnost v case managementu. S dalšími odborníky jsme řešili, jakou odpovědnost má case manager při své práci a vůči komu. Společně jsme pak zformulovali tyto základní body.

Case manager je zodpovědný za to, že má od počátku jasno v tom, čí zakázku řeší. Nesmí se stát, že plní jinou zakázku než klienta. Odpovědnost case managera spočívá ve vysvětlení role a limitů case managementu klientovi. Musí být transparentní – jasně vysvětlit co je v jeho kompetenci a co už ne. Zároveň by měl informovat klienta o oznamovací povinnosti vyplývající z trestního zákoníku, což je důležité zvláště v případě některých cílových skupin.

Důležité je vědomí odpovědnosti za proces, nikoliv za klienta. V průběhu spolupráce si obě strany vyjasňují očekávanou míru podpory, tedy co může vyřešit a koordinovat klient sám a kde již potřebuje podporu a doprovázení (a to v návaznosti na možnosti různých cílových skupin). 

Case manager respektuje klienta jako odborníka na svůj život. Vždy se zajímá, co se děje s klientem, i co se děje kolem něj. Je advokátem klienta, pomáhá při prosazování klientových práv a zájmů a dohlíží, zda jsou jeho práva respektována. 

Důležitou odpovědností case managera je odpovědnost za nestrannost. Vždy navrhuje pomoc, která je nejlepší pro klienta (nikoli například výhodnější pro case managera či jinou stranu). 

Odpovídá za to, že nejedná o klientovi bez něj. Jelikož je metoda case managementu zvláště vhodná pro řešení komplikovaných životních situací klientů, do procesu hledání řešení a sjednání pomoci se zapojuje více stran. Je odpovědností case managera získat souhlas klienta se sdílením informací s dalšími stranami. Kupříkladu dokumentace case managera má sloužit k rychlé orientaci všech zúčastněných stran na případu klienta. 

S tímto souvisí další důležitá odpovědnost case managera, a to odpovědnost za efektivitu a hospodárnost řešení. Podstatná v tom je schopnost rychlé orientace case managera, koordinace nebo schopnost kombinovat nejlepší cesty řešení. V USA je sledována efektivita případů, kde byl case manager účasten na řešení případu. Porovnání spolupráce klienta s case managerem a bez jeho zapojení vykazuje nižší návratnost klientů zpět do systému služeb či hospitalizace u těch případů, kde byl case manager do procesu zapojen. 

Case manager je zodpovědný za sledování procesu, doptává se na zpětnou vazbu a průběžně hodnotí spolupráci. Zajímá se, jak spolupráci hodnotí klient a jak ji vnímají ostatní strany – zapojení poskytovatelé, odborníci nebo rodina klienta. Důležitá je i vlastní zpětná vazba získaná sebereflexí case managera, například při supervizi. Na základě zpětné vazby může case manager získat cenné podněty pro zlepšení či změny ve své práci a dalších postupech. 

První ohnisková skupina byla přínosně stráveným pracovním časem. Velmi si ceníme spolupráce se skvělými odborníky. Další setkání plánujeme na konec února. Opět se s vámi podělíme o postřehy z dalšího probíraného tématu. 

Celý tento projekt je možné realizovat díky štědré podpoře dárců.

Mgr. et Mgr. Jaroslava Šibravová
za tým projektu Centrum pro důstojné stárnutí

Chci odebírat novinky

Diskuze

Pro vložení příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcují k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoli vulgarismy.