Příběh paní E.: "Sama byla invalidní důchodkyní a zároveň pečovala o své rodiče."

Na poradenský portál Neztratit se ve stáří se obrátila paní E. (60 let). Její situace byla taková, že sama byla invalidní důchodkyní a zhruba posledních 6 let pečovala o své rodiče. Maminka i tatínek pobírali příspěvek na péči a jejich dcera, paní E., k nim každý den jezdila, starala se o ně, dělala nákupy, pomáhala s hygienou a zajistila vše, co bylo potřeba. 

V odpoledních hodinách se vracela domů, ještě svým rodičům zavolala, zda je vše v pořádku a následně mohla péči “pustit z hlavy”. Každý den po návratu domů se ale zároveň musela postarat také o svou rodinu, která na ni doma čekala. 

Maminka paní E. bohužel náhle zemřela a tak se paní E. rozhodla přestěhovat natrvalo ke svému tatínkovi, který již potřeboval péči 24 hodin denně. Tatínek paní E. měl Parkinsonovu chorobu, stařeckou demenci, měl špatný zrak, téměř už nechodil a potřeboval pomoc i se stravou. Paní E. si byla vědoma toho, že takový styl života, který vedla, se nedá zvládnout a to i s ohledem na její zdravotní stav. Zároveň ji také mrzelo, že poslední tři měsíce neměla čas ani na svoji rodinu a děti. Její manžel měl sice pochopení, ale v domácnosti již propukaly hádky. Péče o tatínka ji zaměstnala natolik, že na syna ani vnoučata již nezbyl žádný čas. 

Rodina paní E. i doktoři říkali, že by bylo nejlepší tatínka umístit do nějakého pobytového zařízení. Paní E. věděla, že mají pravdu, ale z té představy ji bolelo srdce. Když toto téma otevřela s tatínkem, ten se rozplakal a řekl jí, že vše zvládne sám doma. Paní E. z celé té situace byla velmi zoufalá a unavená. Nevěděla, zda ji někdo může pomoci, ale zkusila to a obrátila se na portál Neztratit se ve stáří. 

Na žádost o pomoc reagovala sociální pracovnice portálu Neztratit se ve stáří, která velmi ocenila péči paní E., zároveň měla pochopení v tom, že péče je náročná a vydá opravdu hodně energie. 

Pracovnice pomohla paní E. zorientovat se ve službách, které by péči o tatínka ulehčily a zároveň by se tatínkovi dostala péče odborníků.

Představila paní E. několik možností: 

Pokud chce tatínek žít stále ve svém domácím prostředí (a je to reálně možné), je možné využít následujících služeb:

Pečovatelská služba – pečovatelé pomohou přímo u klienta doma s běžnými domácími pracemi, hygienou, nákupem, donáškou jídla či při denních aktivitách. Vám to usnadní práci a máte tak čas se věnovat dalším věcem nebo být v práci.

Osobní asistence - nabízí podobnou pomoc jako pečovatelská služba, podstatou je pomoc klientovi na místě a v čas, který si sám vybere, služba může být poskytována bez omezení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Existují také služby stacionářů (denních či týdenních), kam mohou senioři docházet a být v kontaktu s ostatními vrstevníky. Služby denního stacionáře pro seniory jsou určeny seniorům, kteří bydlí se svými blízkými doma, ale přes den, kdy se o ně jejich rodiny nemohou postarat, potřebují mít zajištěnou pomoc, podporu a kontakt s druhými lidmi. Služby týdenního stacionáře pak zahrnují zajištění bydlení s veškerým zázemím a poskytovanou péčí. Nabízí se zde obvykle mnoho terapeutických a zájmových činností a snaží se o co největší zapojení uživatelů do běžného společenského prostředí. Vše samozřejmě vždy v závislosti na míře schopností klienta.

Dále je možné využít služby Center denních služeb. Hlavním cílem center denních služeb je umožnit klientům hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v prostředí přizpůsobeném jejich onemocnění nebo postižení. Snahou je pak individuálně podporovat a co nejvíce rozvíjet soběstačnost těchto osob tak, aby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Pokud je situace taková, že o tatínka už nejde pečovat doma, je dobré zkusit sním promluvit o možnosti pobytové služby. Naladit rozhovor ve smyslu toho, že o klienty, kteří žijí například v domovech pro seniory je krásně a odborně postaráno. Pro seniory s Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy demence existují Domovy se zvláštním režimem. Jedná se o pobytovou službu, kde jsou klienti ubytování na pokojích, mají zajištěnou celodenní stravu a je jim poskytována komplexní péče profesionálů 24 hodin denně. Pečovatelé a ostatní pracovníci pomáhají klientům při zvládání běžných každodenních činností, jako je například osobní hygiena a péče o vlastní osobu, to vše s ohledem na důstojnost seniorů. Zajišťovány jsou také vzdělávací a aktivizační činnosti jako je například trénování paměti nebo pohybová cvičení.

Je možnost využít odlehčovacích služeb, kdy je klient na přechodnou dobu umístěn do zařízení, kde je mu poskytnuta veškerá potřebná péče. Jde o něco podobného jako domov pro seniory, ale pouze na určitou dobu (zpravidla 3 měsíce). Jejich blízkým tyto služby poskytují čas na odpočinek a jisté zastoupení v péči o svého seniora. Pečující má tedy možnost volného času pro sebe. Klientům je nabízena pomoc v sebeobsluze (oblékání, strava, hygiena), doprovody k lékaři na vyšetření či zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Kontakty na všechny zmíněné služby zaslala pracovnice emailem. 

Sociální pracovnice nabídla také možnost spojit se s kolegyní psycholožkou, která se na téma stáří, stárnutí a komunikace se seniory zaměřuje. Nabídla samozřejmě i možnost být nadále v kontaktu. 

Paní E. odpověděla “děkuji Vám za tu úžasnou rychlou odpověď. Teď si ji pozvolna pročtu a promyslím a proberu s manželem, co by tak šlo vzhledem k tatínkovu stavu využít. “  Dále zmínila, že obědy od pečovatelské služby už využívá a to již dob péče o maminku. Zároveň má tatínek i oranžové tlačítko SOS.

Paní E. s rozloučením ještě jednou poděkovala a v případě potřeby se na portál Neztratit se ve stáří znovu obrátí.

Příběh sepsala sociální pracovnice
Mgr. Lenka Josková

Chci odebírat novinky

Diskuze

Pro vložení příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcují k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoli vulgarismy.