Psychické projevy Parkinsonovy choroby

Tímto článkem bychom rádi navázali na náš předchozí, který se zabýval Parkinsonovou chorobou jako celkem. Tentokrát bychom se rádi zaměřili a trochu blíže zmapovali psychické projevy Parkinsonovy choroby. 

Když se řekne Parkinsonova choroba, vybaví se většině lidí především projevy fyzické, konkrétně třes a strnulost. Méně se už mluví o tom, že Parkinsonova choroba má i psychické projevy. Mezi ně patří únava až apatie, porucha kontroly impulsů, poruchy kognitivních funkcí a deprese. 

Až 78,2% nemocných se v pozdějším stádiu choroby potýká s kognitivními poruchami, které mohou navenek vypadat až jako demence. Nemocný má v takovou chvíli problémy s rozhodováním, samozřejmě s pamětí, zároveň může trpět poruchami pozornosti a verbální plynulosti. 

O něco méně častým projevem je deprese, ta se projeví zhruba u necelé poloviny nemocných. Ale u 12 – 37% je deprese první manifestací choroby. Je třeba si uvědomit, že deprese a motorické postižení nemá souvislost. To znamená, že z míry motorického postižení nelze usuzovat na míru deprese a naopak. 

Poruchy kontroly impulsů se mohou projevovat různě, může se jednat o kompulzivní nakupování, bezúčelné stereotypní jednání (např. bezúčelné rozmontovávání věcí) nebo až patologické hráčství. 

Mimo vše výše popsané lze mezi psychické projevy zahrnout i fyzickou bolest, inkontinenci či nadměrné pocení. Jedná se sice přesně vzato o projevy fyzické, nicméně mají velmi významný přesah do psychické roviny. Dlouhodobá bolest velmi významně ovlivňuje míru únavy, ale i chuti zapojení se do aktivit. Stejně tak je to u nadměrného pocení či inkontinence, i ty se mohou stát překážkou pro sociální život nemocného. 

Projevy Parkinsonovy choroby mohou být všechny (ať už fyzické nebo psychické) zdrojem studu a mohou vést až k tomu, že se nemocný začne vyhýbat interakcím s neznámými lidmi, ale následně i se svými známými a blízkými, protože se stydí. Pokud začnete u svého nemocného blízkého takové chování pozorovat, je fajn (pokud na to máte kapacitu), nabídnout pomoc nebo spíše podporu. Možná mu není příjemné, že mu vypadávají jména lidí, které dlouho zná a vy je můžete při společných konverzacích nahodit. Při snížení slovní plynulosti můžete být ten, kdo své tempo hovoru přizpůsobí. Zároveň je ale dobré podpořit nemocného v tom, mluvit o těchto méně známých příznacích a i přes svůj stud se vydat mezi ostatní. Přínosy ze sociálního kontaktu s přáteli a rodinou mohou být opravdu vysoké. 

Tereza Brunerová, psycholožka a právnička 

Chci odebírat novinky

Diskuze

Pro vložení příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcují k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoli vulgarismy.