Sítě pomoci v case managementu

V rámci projektu Centrum pro důstojné stárnutí se snažíme téma case managementu přiblížit nejen odborné ale i laické veřejnosti. Case management funguje na principu tvoření a využívání sítí, v nichž členové navzájem spolupracují. V projektu reflektujeme skutečnost, že case manager je členem různých sítí – figuruje v síti poskytovatelů pomoci v rámci komunity a po určitou dobu se stává členem sítě pomoci svého klienta. Jak dlouhá je tato doba se mimo jiné dozvíte v tomto článku.

Funkční síťování a koordinace pomoci může pomoci napříč celou Českou republikou a může přinést užitek všem zúčastněným stranám, tedy nejen klientům, ale i poskytovatelům pomoci.

Při třetím setkání s odborníky ve focus group na konci března jsme se tak věnovali tématu tvorby sítí pomoci v case managementu. 

Na case managera se v různých nepříznivých životních situacích obracejí lidé, kteří potřebují pomoci s řešením potíží, které v jejich životě nastaly a neumožňují jim žít kvalitní a důstojný život. Ideálním výsledkem spolupráce klienta s case managerem je vyřešení nepříznivé životní situace a návrat k důstojnému životu podle přání klienta. Někdy je však situace klienta natolik závažná, že nelze dosáhnout úplného vyřešení. Potom však case manager stále pracuje s klientem na zlepšení životní situace nebo alespoň zmírnění následků a potíží, se kterými se klient potýká. V procesu hledání různých možností řešení a sjednávání další pomoci vstupují do případu klienta osoby a instituce (i ti, kteří dosud v životě klienta figurovali) a pomáhají nepříznivou situaci klienta řešit. Kolem klienta tvoří tzv. síť pomoci.  

Problematické životní situace se liší v souvislosti s věkem, zdravotním stavem i fungováním rodinného života. Každá životní situace má svá specifika, a v návaznosti na těchto odlišnostech se liší i struktura a členění sítě pomoci kolem klienta. Jedním z cílů focus group tak bylo obecnou strukturu a členění sítě pomoci detailněji popsat.

V souvislosti s rozpoznáním detailů nepříznivé životní situace klienta case manager zjišťuje, na jakou pomoc se dosud klient mohl ve svém životě spolehnout, a koho bude potřeba k pomoci nově přizvat. Zjišťuje takzvané zdroje klienta.

Odborně se dělí na formální zdroje - těmi myslíme odbornou pomoc a profesionály zapojené v případu klienta. Naopak mezi neformální zdroje pak řadíme rodinu, blízké, kamarády, sousedy nebo také dobrovolníky.

S odborníky jsme se shodli na tom, že propojení těchto formálních a neformálních zdrojů v sítích pomoci je nesmírně důležité.

Jelikož je pro case managera klient a jeho přání vždy na prvním místě, musí dobře porozumět situaci a přáním klienta. Dále musí podpořit klienta v přijetí a porozumění celé situaci a v možnostech, které se nabízejí jako řešení. Následně společně skládají potřebné zdroje klientovi „na míru“. Jednotlivé kroky řešení formulují společně do plánů pomoci. Tyto plány pracují s dostupnými zdroji pomoci a podobou jejich zapojení v rámci sítě soustředěné kolem klienta.

Pro dobré fungování sítě i dobrou orientaci klienta v ní by síť pomoci měla dle odborníků průměrně počítat se třemi až pěti zapojenými zdroji pomoci. V souvislosti s charakterem případu klienta se samozřejmě může počet kontaktů v síti měnit, cílem však je, aby se v ní dokázal dobře orientovat sám klient. Case manager po celou dobu spolupráce podporuje schopnost samostatného rozhodování svého klienta a zplnomocňuje jej k tomu, aby byl tím, kdo má rozhodující slovo.

Dojde-li při spolupráci klienta s case managerem k momentu, kdy se klient v síti orientuje (síť pomoci je funkční, řeší potřeby a přání klienta), ukončuje case manager své působení v případu klienta a ze sítě odchází. V rámci své práce se potom zase po určitou dobu stává průvodcem a členem sítě dalších klientů.

Nad rámec sítí kolem klientů figuruje case manager jako člen systémové sítě sociálních a zdravotních služeb. V průběhu své práce potom průběžně monitoruje své postavení uvnitř této sítě, možnosti, rozsah a dostupnost služeb poskytovaných ostatními členy sítě a další specifika, která jednotlivé služby mají. 

Systémová síť kolem case managera je tak mnohem větší a každým dnem se formuje. Dobrá znalost této systémové sítě pomáhá nejen při plánování pomoci klientům, ale pro systém (např. v rámci komunitního plánování na úrovni měst a obcí) se může case manager stát důležitým zdrojem informací o kapacitách, struktuře, členitosti nebo identifikaci silných a slabých stránek celého systému. 

Z těchto všech důvodů by měl být case manager navenek maximálně transparentní vůči okolí a podporovat dobré fungování sítí. To už ale souvisí s naším dalším článkem o odpovědnosti v case managementu.

Všechny články vznikají i díky laskavé a štědré podpoře dárců, díky nimž můžeme projekt Centrum pro důstojné stárnutí realizovat, otevírat téma case managementu široké i odborné veřejnosti a podporovat tak pozitivní změny uvnitř systému (a sítí uvnitř něj).

Tým projektu Centrum pro důstojné stárnutí

Chci odebírat novinky

Diskuze

Pro vložení příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcují k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoli vulgarismy.