Sociální šetření v době covidové

Dobře provedené sociální šetření je jedním z klíčových podkladů pro správné posouzení potřebné míry pomoci a následného přiznání příspěvku na péči. Důležité je zjistit schopnost samostatného života žadatele v přirozeném sociálním prostředí. Právě osobní setkání a možnost vidět samotného člověka a prostředí, ve kterém žije je nenahraditelné. 

V této době se ale můžeme setkat s tím, že sociální šetření ze strany Úřadu práce neprobíhá a to s ohledem na omezení související s pandemií COVID-19. Místo toho žadatelům zašlou „sebehodnotící“ dotazník, který je potřeba pečlivě vyplnit.

Při posuzování příspěvku na péči se zkoumá schopnost žadatele zvládat deset tzv. základních životních potřeb. Těchto deset základních životních potřeb je nutné správně popsat právě i v „sebehodnotícím” dotazníku, který v této době můžete od Úřadu práce obdržet. Seznam základních životních potřeb tak, jak je definuje příloha č. 1 vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je následující:

a) Mobilita:
Vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

b) Orientace:
Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) Komunikace:
Dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

d) Stravování:
Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

e) Oblékání a obouvání:
Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f) Tělesná hygiena:
Použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g) Výkon fyziologické potřeby:
Včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

h) Péče o zdraví:
Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

i) Osobní aktivity:
Vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j) Péče o domácnost:
Nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Zdroj: http://www.prispevek-na-peci.cz/kriteria-pro-priznani.html 

Inspirace pro vyplnění dotazníku

V Metodice sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči naleznete na straně 125 a dál vzor pro vyplnění, který vám může při popisu pomoci. 

Naše rady: 

  • Zkuste se na otázky podívat a objektivně situaci seniora popsat tak, jak je, jak ji vidíte. 
  • Není třeba volit zvláštní odborné výrazy apod. Spíše realisticky popsat situaci (např. „Tatínek si nevybere vhodné oblečení. Bez pomoci si sám oblečení nesvlékne ani neoblékne. Nevnímá znečištění oděvu a vhodnou dobu k výměně. Zvládá sám zapnout větší knoflíky, zip apod…”, případně: „Maminka se zapojuje do přípravy jídla v sedě u stolu, s ohledem na pohyb nezvládne přípravu jídla bez pomoci dokončit. Nápoje ani jídlo nezvládne přenášet z kuchyně ke stolu apod).
  • Popis je náročný, můžete zažít nepříjemné pocity při věcném a strohém popisu toho, co váš senior zvládne úplně sám, při čem potřebuje pomoc, co je třeba udělat za něj. Pokud by pro vás bylo příliš náročné neváhejte se na nás obrátit, otázky s vámi projdeme a pomůžeme zaznamenat.
  • Je třeba počítat s tím, že vyplňování vám může trvat cca 1-2 hodiny. Vymezte si na to dostatek času, ať máte klid na popisování. Pokud je to možné, poraďte se o popisu společně doma. 
  • Jelikož omezení související s pandemií COVID-19 ještě budou patrně nějakou dobu trvat, věříme, že názorné doplnění popsané ve výše zmíněné metodice může mnohým pomoci. 

Článek připravila Mgr. Lenka Josková

Chci odebírat novinky

Diskuze

Pro vložení příspěvku do diskuze se musíte přihlásit.

Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcují k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoli vulgarismy.