Chtěl bych docílit znovuotevření případu a spravedlivé pokračování ve sporu s firmou.

Dotaz

Dobrý den. Je mi 71 let, jsem ve starobním důchodě. Jsem vynálezce a konstruktér.

Před několika lety jsem vedl spor o značnou finanční částku, kterou mi přislíbila moje bývalá firma. V prvním stání u Městského soudu v Brně, jsem nárok vyhrál. Protistrana se odvolal a jednání pokračovalo v Praze. Bohužel jsem se díky insolvenci a problémům dostal do hlubokých existenčních problémů, neměl jsem ani na papír, abych mohl odpovědět soudu. K tomu se přiřadila imobilita, zaviněná těžkým úrazem a musel jsem odcestovat na rok na Slovensko, kde mne léčil terapeut.

Ztratil jsem kontakt se soudem a poštou. Mezitím mého mlčení využila protistrana a docílili uzavření případu v můj neprospěch a to tak, že podvodem doložili své náklady na soudní řízení ve výši 700 tisíc, jejich náklady přitom byly téměř žádné. Docílili dále proti mně, až jsem se vrátil a neměl možnost již Rozsudek napadnout i exekuce, kterou proti mně nyní tvrdě vedou i když jsem v insolvenčním řízení pro záležitost, která mne ve firmě potkala úmrtím společníka.

Chtěl bych docílit znovuotevření případu a spravedlivé pokračování, mám dle Listiny základních lidských práv právo na spravedlivý proces. I když mi je 71 let a jsem důchodce, navíc invalida, který čeká na operaci endoprotézy, mám ještě 6 letého chlapce a rodinu. Podvodníci mne však pronásledují, umístili exekuci i na mé bydlení, třebaže jsem pod ochranou insolvenčního zákona a řádně podmínky plním.

Nemám mnoho prostředků a potřeboval bych asi právníka, který by mi a rodině pomohl před loupežníky a podvodníky, pro které jsem ve svém věku již snadná kořist. Veškeré doklady k případu mám zachovalé. Jde o vysokou částku za 15 milionů korun. Samozřejmě, že bych mohl při kladném závěru aktivitu a pomoc dobře odměnit. Prosím o zprávu, co mám nyní dělat, zda čekat až umřu a nechat to tak nebo bojovat.

Děkuji.

JUDr. David Novotný

Dobrý den,

děkuji za váš dotaz. Vaše situace mě mrzí, nicméně daná věc je věcí rozhodnutou a bohužel již nelze nijak jednoduše zvrátit.

Náklady řízení jsou stanovené právním předpisem - advokátním tarifem, ty se odvíjí od hodnoty sporu a počtu jednotlivých úkonů, proto je téměř jisté, že nejsou smyšlené a odpovídají skutečnosti, neboť jak píšete, vedlo se rozsáhlé řízení u prvního stupně a následně i řízení odvolací, proto jejich výše je přiměřená.

Předně jste měl soud informovat o tom, že se ze zdravotních důvodů nemůžete účastnit daného jednání a ten by jednání odročil na dobu, až byste byl zdráv, případně jste mohl udělit plnou moc jakékoli Vám blízké osobě, která by Vás před soudem zastupovala.

Teoreticky by bylo možné podat žalobu na obnovu řízení, ale z Vašich slov si nejsem jist, zda je obnova na místě. Žalobou na obnovu řízení může účastník řízení napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení před soudem prvního stupně nebo před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci; lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem prvního stupně nebo před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci. Tyto důkazy se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce (přísedícího) nebo obsazení soudu; má jimi být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; má jimi být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně; má jimi být splněna povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti nebo důkazní povinnost, a to za předpokladu, že pro nesplnění některé z uvedených povinností neměl odvolatel ve věci úspěch a že odvolatel nebyl řádně poučen; odvolatel nebyl řádně poučen; nebo nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.

Pokud si myslíte, že mátě šanci na obnovu řízení, radil bych Vám obrátit se na Českou advokátní komoru a zažádat o bezplatnou právní pomoc.

S pozdravem,
JUDr. David Novotný