Chtěl bych zažádat o osobní bankrot, co k tomu potřebuji a jak dlouho budu splácet?

Dotaz

Dobrý den. Je mi 63 let a jsem ZTP 3. stupně.
Z důchodu mi strhávají za exekuce a rád bych zažádal o osobní bankrot.
Co k tomu potřebuji a jak dlouho budu splácet.

Mgr. David Novotný

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Osobní bankrot, neboli oddlužení je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu zaveden insolvenčním zákonem. Pokud soud vyhoví Vašemu návrhu na oddlužení, zastaví se Vám exekuce. Lhůta pro rozhodnutí o úpadku je odlišná u každého případu. Záleží na vytíženosti soudů. Zpravidla soud rozhodne do dvou měsíců od podání návrhu, ale tato lhůta není nijak omezená. Po rozhodnutí o povolení oddlužení Vám soud přidělí insolvenčního správce a ten bude řešit vypořádání se s věřiteli. Celé oddlužení může ve Vaše  případě trvat maximálně tři roky a to s ohledem na ustanovení insolvenčního zákona, které stanoví, že pokud má žadatel starobní důchod nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

Pro úspěšné rozhodnutí o povolení oddlužení musíte splňovat zákonem stanovené podmínky osobního bankrotu. Předpokladů pro úspěšné rozhodování je hned několik a musí být splněny všechny - nestačí pouze jedna.

Návrh na povolení oddlužení včetně pokynů k vypracování naleznete na internetových stránkách zde. Dle insolvenčního zákona, musí být návrh na povolení oddlužení sepsán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Osobě, která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení, náleží odměna, jejíž maximální výše činí 4000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů spojených se sepsáním návrhu na povolení oddlužení, obraťte se na bezplatnou právní pomoc České advokátní komory. Bližší informace naleznete na internetových stránkách České advokátní komory.

S pozdravem,
David Novotný