Co mám dělat, když spoluvlastníci nemovitosti nejsou k zastižení a nepřebírají poštu?

Dotaz

Dobrý den,

jsem spoluvlastník zahradního domku se zahrádkou a z důvodu chatrání nemovitosti jsem se rozhodl poslat dalším spoluvlastníkům výzvu, zda nechtějí svůj spoluvlastnický podíl prodat, že bych se s nima finančně vyrovnal (střecha nemovitosti je v havarijním stavu, nic s tím nedělají, je potřeba situaci řešit).

Tuto výzvu jsem poslal doporučeně, ale vrátily se mi dopisy zpět s poznámkou, že adresáti na uvedené adrese jsou neznámí. Přitom se jedná o adresu uvedenou dle Katastru nemovitostí.

Otázka: Když spoluvlastník/ci nemovitosti není k zastižení, nepřebírají poštu, já ale nechci dále setrvávat ve spoluvlastnictví. Co mám dělat?
Obrátit se rovnou na soud a podat Žalobu na zrušení spoluvlastnictví z důvodu neposkytnutí součinnosti se správou společné nemovitosti?
Mám posílat dál ještě nějaké dopisy na adresy spoluvlastníků, abych před soudem dokázal, že se nejednalo pouze o jeden dopis, ale že si vícekrát nepřebírají spoluvlastnici poštu a že nemám jinou možnost je jakkoliv kontaktovat a smírně se s nimi domluvit? Ale ty dopisy se mi stejně zase vrátí zpět ...

Jaký zvolit postup?

Díky za radu.
S pozdravem.

JUDr. David Novotný

Dobrý den,

ve Vašem případě se doporučuji obrátit na soud a podat návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Ve Vašem návrhu uveďte údaje o spoluvlastnících v souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. Taktéž ve Vašem návrhu nezapomeňte uvést, že jste se spoluvlastníky opakovaně snažil kontaktovat se žádostí o odkup jejich podílů, nicméně adresáti jsou na místě jejich bydliště uvedeného v katastru nemovitostí neznámí. Pro doložení Vašeho tvrzení taktéž přiložte dopisy, které se Vám vrátily s poznámkou zpět.

Ve Vašem návrhu taktéž požádejte soud, aby nahlédl do Centrálního registru osob a ověřil si aktuální adresy spoluvlastníků.

Soud by měl spoluvlastnictví vypořádat takovým způsobem, že věc přikáže za náhradu jednomu (popřípadě více) spoluvlastníkům. Jestliže ostatní spoluvlastníci nemají o věc zájem, s největší pravděpodobností bude věc přikázána Vám s tím, že vy budete povinen ostatní spoluvlastníky vyplatit.

S pozdravem,
JUDr. David Novotný