Dědění ze závěti, dědění ze zákona

Dotaz

Dobrý den,

mohu ve své poslední vůli určit, v jakém poměru má být má pozůstalost rozdělena mezi dědice ze zákona?

Děkuji za odpověď.

Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová

 

Dobrý den,

dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona. Ve své závěti můžete majetkové poměry určit podle svých přání, je zde pouze jedna podmínka, kterou je třeba dodržet. Nepominutelným dědicům (tzn. Vašim potomkům a pokud by nedědily pak jejich potomkům), kteří jsou nezletilí náleží minimálně tolik, kolik jsou 3/4 jejich zákonného podílu. V případě zletilých nepominutelných dědiců je třeba jim odkázat minimálně tolik, kolik činí 1/4 jejich zákonného dědického podílu.

Pro lepší představu, pokud má zůstavitel v době smrti dva potomky jednoho zletilého a jednoho nezletilého a manželku, pak by při dědění ze zákona získal každý 1/3 majetku. V případě závěti musí nezletilý potomek získat minimálně 3/4 z 1/3, tedy 1/4 z hodnoty majetku. U zletilého potomka půjde minimálně o 1/4 z 1/3, tedy 1/12.

Mezi ostatní zákonné dědice můžete pozůstalost rozdělit jakkoliv, případně je můžete zcela vynechat a povolat za dědice někoho, koho zákon vůbec nezmiňuje, např. blízkou kamarádku.

S pozdravem,

Tereza Brunerová