Dodatek k závěti

Dotaz

Před operací jsem před pár lety sepsala závěť u notáře, nyní došlo u mně ke změnám a chtěla bych napsat dodatek závěti.

Doslechla jsem se, že není třeba chodit k notáři a platit honorář, že stačí napsat dodatek a podepsat ho s ověřením podpisu třeba u czech-pointu, je tato informace pravdivá?

Mgr. David Novotný

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Jelikož jste Vaší závět sepsala u notáře, nachází se závět v centrálním evidenci. Jste samozřejmě oprávněna napsat závěť novou a nové znění závěti „ruší“ znění staré závěti, a to ať už je nebo není sepsána notářem a vedena v centrální evidenci.

Riziko však je, že nová závěť bude zpochybněna, popř. se může ztratit.

S pozdravem,
David Novotný, advokát