Fond oprav balkónů - jak se bránit?

Dotaz

Dobrý den, prosím o radu: naše SVJ nechalo na schůzi odhlasovat, že kromě fondu oprav se zavede ještě fond oprav balkonů. Problém je v tom, že balkony jsou různých velikostí a do tohoto fondu se zahrnuly i terasy. Podle občanského zákoníku se fond oprav vypočítává jen podle plochy bytu. Jsme 4 takto postižení. Já osobně bych platila o 500,- Kč víc. Jak se můžeme bránit?

Děkuji za poskytnutí rady

Mgr. David Novotný

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, ano máte pravdu do fondu oprav přispívá každý vlastník bytové jednotky dle její výměry.

Co se týče zřízení fondu oprav balkónů je otázkou, zda jsou balkóny považovány za součást pláště domu, tedy buď součástí společných částí domu ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek, nebo jako příslušenstvím bytové jednotky.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 As 2/2004–214 „Balkón v budově ve spoluvlastnictví vlastníků bytů může být podle okolností spočívajících v účelu jeho užívání buď součástí společných částí domu ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek, nebo může být ve vlastnictví vlastníka bytové jednotky jako příslušenství bytu. Jestliže Balkón, přístupný pouze z jednoho bytu, byl smlouvou o převodu vlastnictví tohoto bytu vymezen jako součást převáděné jednotky, tvoří tak příslušenství bytu a spolu s převáděným bytem se stal vlastnictvím vlastníka bytu. Účastníkem řízení, v němž stavební úřad podle § 86 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, nařizuje provedení údržby takového Balkónu, je vlastník bytu“.

Jinými slovy, pokud je balkón považován za součást společných částí domu ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek podílejí se na opravách všichni vlastníci, pokud je balkón považován za příslušenství bytu, podílí se na jeho opravě vlastník bytu.

Zároveň podotýkám, že výše uvedené je pouze v obecné rovině bez znalosti bližších podkladů, např. Stanov SVJ, Prohlášení vlastníků jednotek apod.

S pozdravem
David Novotný