Jak je to s dědictvím?

Dotaz

Dobrý den,

s manželem jsme si pořídili napůl ještě před svatbou rodinný domek. Manžel má z prvního manželství dospělého syna, společně nemáme dítě žádné.

Chtěla bych se zeptat, jestli bych v případě manželovy smrti (bez sepsání závěti) dědila po něm 1/4 domku a jeho syn také 1/4, nebo by jeho syn dědil celou jeho 1/2.

Děkuji za odpověď.

Mgr. David Novotný

Hezký den, 

děkujeme za Váš dotaz. V případě absence závěti se dědí dle zákonných dědických tříd, přičemž Vy a syn Vašeho manžela budete v případě smrti Vašeho manžela dědit každý rovným dílem z pozůstalosti manžela. Do pozůstalosti patří veškerý majetek manžela, nikoliv pouze část domu.  

Jednoduše řečeno to znamená, že pokud Váš muž vlastní pouze ½ domu a nic jiného, potom Vy zdědíte ¼ domu a syn Vašeho manžela taktéž ¼ domu. Při těchto závěrech vycházím ze skutečností, které jste uvedla ve Vašem dotazu – to znamená ze skutečnosti, že jste dům s manželem nabyli do podílového spoluvlastnictví ještě předtím, než jste se stali manželi a každý vlastníte ½ domu.

Pro zamezení případných pochybností, v případě absence závěti má syn Vašeho manžela pouze má nárok na ½ pozůstalosti (majetku Vašeho manžela). V případě, že by Váš manžel sepsal závěť má syn Vašeho manžela nárok na povinný díl z pozůstalosti, za předpokladu, že by nebyl vyděděn, nebo dědictví neodmítl, apod. Syn Vašeho manžela je tzv. nepominutelný dědic. Nepominutelný dědic nemá však právo na podíl z pozůstalosti, v našem případě na část domu, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu, tedy části domu, lidově řečeno osoba, která nabyde majetek následně musí nepominutelného dědice „vyplatit“. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu (tedy tři čtvrtiny z poloviny pozůstalosti Vašeho manžela- jak je uvedeno výše Vy i syn Vašeho manžela byste dědili každý ½ pozůstalosti). Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu

V případě dalších dotazů jsem Vám rád k dispozici.

S pozdravem
JUDr. David Novotný, advokát