Jak ošetřit majetek?

Dotaz

Dobrý den,

dlouhodobě již 20 let nežiji manželkou ve společné domácnosti nejsme úředně rozvedení. Můj dotaz zní: jak ošetřit můj majetek, finance v případě že by má manželka se dostala do finančního problému, půjčka nebo případná exekuce. Manželka bydlí ve společném bytě, který je psán na mne.
Moc děkuji za radu.

Mgr. David Novotný

Dobrý den, 

Děkujeme za Váš dotaz. 

Poradil bych Vám, abyste si zažádali o změnu majetkového režimu na tzv. režim oddělených jmění. V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela, resp. co patří Vám, je Vaše a co patří manželce, je manželky a již nic nemáte společné. K tomu, abyste mohli mít režim oddělených jmění, je potřeba uzavřít tzv. dohodu o vypořádání společného jmění. Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva. Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Je-li však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této věci zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Smlouva o úpravě majetkového režimu musí mít formu veřejné listiny, tedy smlouva musí být sepsána notářem. K notáři musíte jít společně a tam vše vyřešíte.  

Doufám, že Vám má odpověď pomohla. 

Přeji hezký den. 

Mgr. David Novotný, advokát