Jaký je nejvhodnější způsob přepisu bytu na syna?

Dotaz

Dobrý den. Ráda bych přenechala svůj byt jednomu synovi (mám syny dva), aby se o něj v budoucnu staral.

Jaký je nejvhodnější způsob přepisu? Uvažuji o darování.

Prosím, napište mi, co vše je třeba (právník, odhadce nemovitosti atd.) a také jaké jsou jiné možnosti. Současně chci, aby byt mohl přednostně používat druhý syn (který nebude vlastníkem bytu), protože nemá vyřešené bydlení.

Děkuji Vám za odpověď.

Mgr. David Novotný

Dobrý den,

nejvhodnějším způsobem převedení bytu na syna je darování. Jelikož jej darujete svému synovi, je darování taktéž osvobozeno od daně z příjmu. Dalším možným způsobem převodu nemovitostí je uzavření kupní smlouvy, pokud chcete byt přenechat synovi za úplatu. Po uzavření kupní či darovací smlouvy je potřeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, ve kterém vymezíte nemovitost, které se převod týká a osobu, na kterou ji převádíte. Jako přílohu k návrhu na vklad do katastru nemovitostí je nutné připojit darovací/kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy Vás a Vašeho syna. Podpisy Vám ověří na pobočce České pošty nebo Vám je může ověřit i notář nebo advokát. Na základě zápisu do katastru nemovitostí se Váš syn stane vlastníkem nemovitosti.

Pokud si přejete, aby v bytě žil druhý syn (ten, který nemovitost nebude vlastnit), doporučujeme synovi zřídit služebnost bytu. Služebnost bytu znamená, že syn bude mít právo v bytě bydlet, služebnost lze zřídit na dobu určitou i neurčitou a to za úplatu i bezúplatně. Tuto služebnost lze sjednat v darovací smlouvě společně s převodem nemovitosti. V návrhu na vklad do katastru nemovitostí poté požadujete nejen zápis nového vlastníka nemovitosti, nýbrž žádáte i o zapsání služebnosti bytu.

S pozdravem
David Novotný, advokát