Je možné zastavit exekuci?

Dotaz

Dobrý den,
je mi 65 let, jsem imobilní důchodce, 3. stupeň invalidity. Můj dotaz se ale týká starých tchánů (79 a 75 let), těžce nemocných. V loňském roce (2019) po nich začal exekutor vymáhat přes 300 tis. Kč za údajnou exekuci z roku 2009. Původně se mělo jednat o dluh ve výši 150 tis. Kč. Do loňského roku nebyla vymožena téměř žádná částka, jedná se tedy o záležitost starou deset let. Pomíjím, že tcháni exekuci zpochybňují, neví nic o dluhu.
Dovoluji si položit otázku – je možné tuto exekuci zastavit, existuje nějaký právní předpis, který by to umožňoval? Nemůže být exekuce považována např. za marnou? Nemůže být důvodem pro zastavení exekuce dlouhá doba od vzniku dluhu? A lze vzít jako důvod k zastavení exekuce pokročilý věk a vážný zdravotní stav tchánů (tchán – onkologický imobilní pacient v paliativní péči, tchýně po mozkové příhodě), v této souvislosti náklady na péči a komplikace spojené s pandemií koronaviru.

Mgr. David Novotný

Vážený pane,

děkuji Vám za Vaše dotazy. Předně bych rád uvedl, že bohužel neznáme konkrétní okolnosti případu, datum vzniku dluhu, jakož i informace o právním důvodu vzniku dluhu, a proto odpověď na Vaše dotazy může být pouze obecná.

U exekucí je promlčecí doba desetiletá, a to od té doby, kdy exekuční titul nabyl právní moci. Jestliže však oprávněný v této desetileté době podal návrh na nařízení exekuce, dojde ke stavení promlčecí doby, v takovém případě promlčecí doba neběží a exekuce nemůže být promlčena.

Proti exekuci je v první řadě možné podat návrh na zastavení exekuce dle ustanovení § 55 exekučního řádu. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který exekuci vede, a to pokud existuje důvod, pro který by se měla exekuce zastavit. Důvody k zastavení exekuce jsou uvedeny v ustanovení § 268 občanského soudního řádu. Vážný zdravotní stav ani pokročilý věk bohužel nejsou důvody k zastavení exekuce.

V případě vážného onemocnění lze však podat návrh na odklad exekučního řízení podle ustanovení § 54 exekučního řádu, a to rovněž u exekutora, který vede exekuci. K návrhu je třeba připojit listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu (lékařské zprávy).

Přeji Vám hezký zbytek dne,
David Novotný