Je přístup ČSSZ správný nebo mohu zažádat o navýšení i zpětně po uplynutí doby pěti let?

Dotaz

V roce 2003 jsem odešel do úplného invalidního důchodu. Po té, kdy se můj zdravotní stav trochu zlepšil, několik let jsem trochu podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná.

Nedávno jsem se dočetl, že za tu dobu, kdy jsem po nástupu do invalidního důchodu pracoval, náleží mi drobné navýšení důchodu. Na dotaz na ČSSZ mi bylo řečeno, že o toto navýšení mohu požádat jen do pěti let po ukončení nebo pozastavení živnostenského listu, tedy faktického ukončení OSVČ.

Nyní už jsem ve starobním důchodu a od ukončení OSVČ skutečně více jak pět let uběhlo. Je přístup ČSSZ správný nebo mohu zažádat o navýšení i zpětně po uplynutí této doby pěti let. Nedává mi to smysl, proč bych měl ztrácet nárok na navýšení když jsem skutečně pracoval a samozřejmě platil sociální a zdravotní pojištění.

Děkuji za odpověď.

Mgr. et Mgr. Jaroslava Šibravová

Dobrý den,

s dotazem na ČSSZ jste udělal určitě správný krok. V situaci, kterou popisujete lze dále postupovat těmito kroky: pokuste se vyhledat ve svých dokumentech všechny osobní listy důchodového pojištění od roku 1986 do posledního odpracovaného roku před nástupem na starobní důchod. Těmito doklady jste prokazoval na ČSSZ počty odpracovaných let ve vašich zaměstnáních, jedna kopie osobního listu z každého zaměstnání vám měla zůstat, druhou jste měl předložit na ČSSZ.

Na ČSSZ se zároveň s tímto dohledáním můžete obrátit se Žádostí o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Žádost můžete stáhnout z internetových stránek ČSSZ nebo poslat obyčejným dopisem, který musí obsahovat vaše rodné číslo, jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště. Tímto způsobem můžete porovnat, které evidenční listy z vašich zaměstnání ČSSZ má a vypočítala z nich tedy částku starobního důchodu. V případě, že by některé období v těchto evidenčních listech ČSSZ chybělo, bude potřeba chybějící osobní list důchodového pojištění doložit na ČSSZ znovu, a to spolu se žádostí o tzv. úpravu důchodu podle par. 34 Zákona o důchodovém pojištění. O konkrétním postupu by vás již informovaly pracovnice na ČSSZ. Stále tam však zůstává vámi zmiňovaná zákonem daná lhůta 5 let, která tvoří před nástupem na starobní důchod maximální dobu, za kterou lze provádět úpravy výše částek důchodu.

Celá agenda výpočtů částek důchodů je náročná, zejména v oblasti dokládání všech osobních listů důchodového pojištění za celou dobu produktivního věku. Konkrétně a přesněji vám potom mohou odpovědět pracovníci ČSSZ na poradenské lince na čísle 800 050 248, pokud budou znát vaše rodné číslo.

Hodně sil při dalším vyřizování.
Jaroslava Šibravová