Když mám konverzace na messengeru a další svědky, kteří mi jsou schopni potvrdit, že mi částku opravdu dluží, obstála by jsem u soudu?

Dotaz

Dobrý den, zhruba před 4 měsíci jsem pomohla matce mého přítele s pronajmutím bytu 2+1, kdy jsem ji dala skoro celou výplatu tzn. cirka 10.000Kč, že budeme bydlet společně ve třech. Bohužel jak už to tak bývá s tchyní jsme se nepohodli a musela jsem odejí.

Nájemné jsem měla zaplaceno do 15. dne v měsíci, ale odešla jsem uz 8. dne v měsíci. Na začátku jsme se dohodli (byli u toho dva další lidé) že pokud někdo z bytu bude odcházet dostane zpět vratnou kauci 6.000Kč mělo to být i podepsané ale chytrá tchyně mi doteď nedala na tuto ústní dohodu žádnou smlouvu i když tvrdila že se vše sepíše. Teď mě odmítá vyplatit dohodnutou částku.

Můj dotaz tedy zní - když mám konverzace na messengeru a další dva svědky, kteří mi jsou schopni potvrdit, že mi tuto částku opravdu dluží, obstála by jsem u soudu bez písemné dohody?

Děkuji za odpověď s přánim krásného dne.

Mgr. David Novotný

Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. Předpokládám, že byt vlastní matka Vašeho přítele s tím, že jste v něm byla jako nájemník. Občanský zákoník stanoví, že nájemní smlouva musí být uzavřena písemně. Pronajímatel však nemá právo namítnout neplatnost smlouvy pro nedostatek formy (tzn. užívá-li nájemce byt v dobré víře na základě ústně uzavřené nájemní smlouvy nemůže se pronajímatel dovolávat neplatnosti či dokonce neexistence nájemního vztahu). S ohledem na to, se domnívám, že by Vám soud měl dát za pravdu, nicméně je velice těžké předjímat, jak soud rozhodne. Soud rozhoduje na základě předložených důkazů.

S pozdravem,
David Novotný
ADVOKÁT