Mohu syna vyčlenit ze závěti?

Dotaz

Dobrý den,

mám mimomanželského syna, který se narodil před 47 lety, kdy jsem byl již ženatý.

Na jeden rok jsem odešel od své rodiny a žil s mámou tohoto syna. Od jeho jednoho roku, kdy jsem se vrátil ke své rodině, jsem ho neviděl, alimenty jsem platil.

S tímto synem nejsem od jeho jednoho roku v žádném kontaktu a nemám ani já o něm ani on o mě žádné informace. Mám další tři děti.

Mohu tohoto syna vyčlenit ze závěti? Je nutné sepsat závěť?

Mgr. David Novotný

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Závěť sepsat můžete, můžete v ní dokonce okázat veškerý svůj majetek komu chcete, nicméně všechny Vaše děti jsou nepominutelnými dědici. Nepominutelným dědicem je dědic, kterému z pozůstalosti náleží povinný díl (nárok na peněžní částku o hodnotě dílu), nesmí být zatížen odkazy ani jinak omezen. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, tak jejich potomci. Nezletilému nepominutelnému dědici náleží aspoň ¾ jeho zákonného dílu, zletilému aspoň ¼ jeho zákonného dílu. Právo na povinný díl je pouze právem na peněžní částku rovnající se hodnotě povinného dílu (nikoli na podíl z pozůstalosti). To znamená, že nepominutelný dědic nenabyde např. polovinu nemovitosti, ale bude mít nárok na peněžitou částku rovnající se hodnotě poloviny oné nemovitosti, která je součástí pozůstalosti. Výše povinného dílu se vypočte tak, že se určí hodnota jmění. Znamená to, že se ocení majetek zůstavitele, odečtou se dluhy a závady a připočte se, co se započítává na povinný díl. Tedy Váš syn, kterému je nyní 47 by měl nárok na ¼ zákonného dílu (zákonný díl se počítá rovnoměrně mezi manželku a děti).

Pokud chcete, aby nedostal vůbec nic, poté je možné ho jedině vydědit. Vydědění znamená, že zákonný dědic nemá žádné právo na dědictví ani na povinný díl. Zůstavitel může své potomky vydědit pouze na základě zákonných důvodů. Těmito důvody pro vydědění jsou: dědic neposkytl zůstaviteli pomoc v nouzi, neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem, byl odsouzen za trestný čin, který svědčí o jeho zvrhlé povaze, vede trvale nezřízený život, dědic je marnotratník. Není nutné uvádět důvod vydědění, pak ale vyděděný má nárok na povinný díl, ledaže se prokáže daný důvod vydědění. V případě, že nedojde k předemření (že by dědic zemřel dříve nebo souběžně se smrtí zůstavitele), vztahuje se vydědění i na potomky vyděděného. Pro účel vypočtení výše povinných dílů ostatních dědiců se má za to, jakoby vyděděný nepominutelný dědic dědil. Při několika nepominutelných dědicích nemůže mít žádný z nich prospěch z toho, že některého z nich zůstavitel vydědí, povinný díl nevzroste. Projev vůle zůstavitele o vydědění nepominutelného dědice musí mít stejnou formu jako závěť, lze jej tedy sepsat vlastní rukou a vlastnoručně podepsat a datovat, nebo jinou osobou se dvěma svědky nebo formou notářského zápisu.

S pozdravem
Mgr. David Novotný, advokát