Mohu závětí odkázat svoji 1/2 bytu dceři a úspory oběma z nich rovným dílem?

Dotaz

Dobrý den,
spolu se synem a jeho manželkou vlastním byt. Zápis v Katastru nemovitostí já 1/2, oni 1/2 v SJM. Syn s manželkou byli požadováni bankou jako spoludlužníci hypotečního úvěru. Byt a hypotéku jsem splatila výhradně ze svých finančních prostředků. V bytě žiju sama. Dále mám i nějaké úspory, které činí cca polovinu hodnoty z půlky bytu. Mám ještě dceru, čili dva nepominutelné dědice. Manžela nemám.

Mohu závětí odkázat svoji 1/2 bytu dceři a úspory oběma z nich rovným dílem? Tím nebude z hodnoty bytu pravděpodobně pro syna naplněn povinný zákonný dědický podíl 1/4, ale on s tím takto souhlasí.

Pokud by to nešlo, může se pak v rámci dědického řízení vzdát jen té části dědictví rovnajícího se hodnotě zákonného podílu 1/4 z ceny bytu?

Děkuji mnohokrát.
S pozdravem

Mgr. David Novotný

Hezký den,

nepominutelnému dědici náleží díl ve výši ¼ z dílu, který by mu náležel dle zákona. To znamená, že pokud bude v dědictví zahrnuta ½ bytu a úspory v hodnotě ¼ bytu, celé dědictví se nejdříve sečte, následně rozdělí na polovinu a synovi následně náleží pouhá ¼ z této poloviny. Z toho vyplývá, že výše úspor, kterou mu hodláte odkázat s největší pravděpodobností tohoto podílu ¼ ze zákonného dílu skutečně dosáhne. Váš syn se sice může v dědickém řízení vzdát části dědictví ve prospěch Vaší dcery, přesto bychom doporučovali, abyste byt ještě za svého života převedla na dceru a pouze své úspory rozdělila mezi své děti na polovinu, abyste zamezila případným sporům o dědictví v rodině. Je však možné, že by se převod bytu v některých případech mohl započítat vůči podílu Vaší dcery, přičemž na povinný díl se započte i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu; potomku se kromě toho započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při započtení se však nepřihlíží k obvyklým darováním. Převod podílu na byt však není obvyklé darování.

S pozdravem
David Novotný, advokát