Může pronajímatel v případech, kdy je nutná přestavba či jiná změna bytu požadovat, aby se nájemník na určitou dobu odstěhoval?

Dotaz

Ráda bych se zeptala, jak mám postupovat v následující situaci.
Je mi 75 let a bydlím sama v obecním bytě. Městský národní výbor, který je majitelem, plánuje vyměnit v celém bytě staré elektrické vedení.

Firma, která bude práci vykonávat si však nárokuje kompletní vyklizení bytu. Majitel tuto podmínku chce splnit a nájemníkům  nabídnout odstěhování na dobu 1 měsíce do náhradního bytu s celým zařízením a vybavením bytu.

Mám jedinou dceru, která bydlí v Krkonoších a má 3 děti. Těžko se mi bude ji požádat, aby toto mé odstěhování vyřešila. Chtěla jsem se zeptat, jaká je v tomto případě moje povinnost a jak se mám tedy zachovat?
Děkuji.

JUDr. David Novotný

Dobrý den,

v souladu s Vaším dotazem Vám obec nabízí náhradní byt, do kterého se můžete i se všemi Vašimi věcmi po dobu prací přestěhovat. Pronajímatel má v případech, kdy je nutná přestavba či jiná změna bytu požadovat, aby se nájemník na určitou dobu odstěhoval.

Ustanovení § 2260 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku stanoví, že pronajímatel má povinnost uhradit nájemci při vystěhování z důvodu oprav náklady účelně nájemcem vynaložené v souvislosti s vyklizením bytu. Pronajímatel by se měl nájemci zavázat, že tyto náklady uhradí, a poskytnout mu zálohu na náklady, a to v přiměřené výši.

Doporučujeme se proto obrátit na obec jakožto vlastníka bytu a začít s ní jednat o stěhování a úhradě nákladů spojených se stěhováním. Při svém jednání se odkazujte na § 2260 občanského zákoníku. Pokud Vám obec nezajistí stěhování, můžete si stěhování zajistit sama, například prostřednictvím stěhovací služby.

S pozdravem
JUDr. David Novotný, advokát