Na co mám kromě nemocenské nárok?

Dotaz

Dobrý den. Je mi 58 let a pracuji na DPČ jako doručovatelka tisku. 27. 3. jsem měla pracovní úraz - spadla jsem na neosvětlené kamenité cestě. Dodnes se mnou nikdo nic nesepsal. Čekám na operaci kolene.

Na co mám kromě nemocenské nárok?

Děkuji za zprávu

Bc. Lenka Josková

Hezký den,

mockrát děkujeme za Váš dotaz. V případě pracovního úrazu má zraněný zaměstnanec právo na odpovídající odškodnění. Dle závažnosti a typu úrazu má nárok na:

Bolestné

Každý pracovní úraz má tabulkově přiřazený počet bodů, tzv. bodové hodnocení úrazu.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Vyplácí se v případě trvalých následků, kdy poškozený kvůli úrazu nemůže již některé aktivity vykonávat stejně jako dříve. Výši odškodnění stanovují odborníci, kteří přihlížejí k životním, pracovním, vzdělávacím a sociálním potřebám konkrétního zraněného.

Náhrada ztráty na výdělku

Nárok má zraněný zaměstnanec po celou dobu pracovní neschopnosti, kdy kvůli pracovnímu úrazu nemůže do práce zpět nastoupit. Nárok na dorovnání ztráty na výdělku může mít poškozený i po návratu do zaměstnání, a to ve chvíli, kdy kvůli následkům pracovního úrazu musel být přeřazen na jinou hůře placenou pozici. V takovém případě musí zaměstnavatel rozdíl mezi minulým a stávají příjmem zaměstnanci dorovnat.

Náhrada účelně vynaložených nákladů

Jedná se o náhradu nákladů spojených s léčením. Například o poplatky za léky, jízdy do nemocničních zařízení či speciální zdravotní pomůcky.

Věcná škoda

Skutečná věcná škoda, která při pracovním úrazu vznikla (například rozbité hodinky, roztrhané oblečení či zničený telefon).

Při pracovním úrazu je dobré:

1. Zdokumentovat veškeré okolnosti vzniku úrazu, ideálně fotografiemi či zajištěním svědků (jako svědci mohou posloužit i pracovníci záchranné služby, kteří zraněnému na místě pomáhali).

2. Trvat na zaprotokolování úrazu, tzn. pohlídat si, aby byl sepsán záznam o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem.

3. Zajistit posudek ošetřujícího lékaře s bodovým hodnocením úrazu.

4. S doložením všech dokumentů (bodové hodnocení, účtenky, lékařské zprávy apod.) požádat zaměstnavatele o vyplacení odškodnění (zaměstnavatel je ze zákona povinen být pro případ úrazu svého zaměstnance pojištěn).

5. Jestliže zaměstnavatel nárok zaměstnance neuznává je potřeba obrátit se na právníka, případně na soud.


Doporučuji obrátit se také na Odskodnenizapracovniuraz.cz, kde se přes jejich poradnu (chat, telefonická linka) můžete obrátit na odborníky v této oblasti.
 

S pozdravem,

Lenka Josková