Odmítnutí dědictví

Dotaz

Dobrý den, 17.11.2019 mně zemřela matka ve věku 88 let v LDN. Do té doby jsem měl trvalý pobyt na stejné adrese jako matka, ale nežil jsem s ní ve společné domácnosti.

Jsem důchodce a vzdávám se nároku na dědictví. Majitelka domu po mně chce uhradit nájem a vyklidit byt. Jsem povinen toto uhradit, i když se vzdávám dědictví.

S majitelkou jsem neměl žádnou smlouvu.

Děkuji za odpověď.

Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová

Dobrý den,

nejprve Vám chci vyjádřit upřímnou soustrast. Pokud jde o Váš právní dotaz, předpokládám, že máte v úmyslu tzv. odmítnutí dědictví. To je prováděno až po smrti zůstavitele (v tomto případě Vaší matky), je možné jej učinit do jednoho měsíce od vyrozumění soudu. V případě vzdání se dědictví se na Vás bude hledět jakoby jste se dědicem nidky nestal. Na Vaše místo pak zřejmě nastoupí osoba předpokládaná zákonem (např. pokud máte děti, budou to ony). Tato osoba se pak stane dědicem.

Pronajímatel bytu, ve kterém Vaše matka žila, má nárok na zaplacení nájmu od dědice. On i dědic mají právo nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Dokud ovšem nájem trvá má dědic povinnost nájem platit.

Nicméně pokud Vy sám se dědicem nestanete, neměl byste mít povinnost nájem platit. Každopádně Vám doporučuji obrátit se ještě na telefonickou poradnu dTestu, která je zamřeně přímo na problematiku nájmu a bydlení. Telefonní číslo je 299 149 009, v provozu je vždy od 09.00 do 17.00 každý všední den.

Hodně štěstí,

Tereza Brunerová