Odstoupení od smlouvy

Dotaz

Dobrý den, potřebuji poradit. Podepsala jsem plnou moc SPP CZ. Za 3 dny jsem tuto plnou moc zrušila doporučeným dopisem. Stejně mě tato společnost poslala smlouvy na odběr elektřiny a plynu. Hned jsem poslala odstoupení od smlouvy.

Nyní mi přišel dopis, že odstoupení od smlouvy neakceptují.

Poraďte, co mám dělat. Děkuji

JUDr. David Novotný

Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz.

Pokud jste plnou moc odvolala a současně jste odstoupila i od dané smlouvy, neměla byste být smlouvou vázána. Podmínkou odvolání plné moci je doručení odvolání zmocněnci, což předpokládám, že se stalo. Od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřela mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek. Pokud jste od smlouvy odstoupila v této lhůtě, můžete požadovat navrácení všeho do původního stavu, neboť jednali neoprávněně. Pokud nenavrátí vše do původního stavu, je nutné se domoci svých práv soudní cestou. V případě, že jsou již služby dodávány a vy jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, hradíte služby za dobu, co byly dodávány.

Připravil jsem k tomuto tématu též článek, na který zde posílám odkaz: Jak se co nejlépe bránit "Šmejdům"?. Více informací naleznete právě v tomto článku.

S pozdravem
JUDr. David Novotný