Před úmrtím sestry převedl její celoživotní úspory na svůj účet.

Dotaz

Dobrý den,

bratr před úmrtím sestry převedl její celoživotní úspory na svůj účet. Do pozůstalosti uvedl, že sestra byla zcela nemajetná.

Sestra mu dala právo přístupu na svůj účet ještě dřív, aby v případě potřeby její nemoci mohl financovat vzniklé náklady. Po jejím odjezdu do nemocnice on z obavy, aby peníze nešly do pozůstalosti a abych já z nich nic neměl je převedl na svůj účet.

Dá se v této situaci něco dělat?
Děkuji za odpověď.

JUDr. David Novotný

Dobrý den, 

děkujeme za Váš dotaz, ze kterého vyplývá, že váš bratr převedl na jeho účet z účtu Vaší sestry peněžní prostředky. K takovému jednání ovšem v souladu s Vaším dotazem nebyl oprávněn, jelikož jak sám uvádíte, Vaše sestra udělila Vašemu bratrovi přístup k účtu za účelem hrazení jejích zdravotních výloh. Peníze mu nedarovala ani mu neumožnila s nimi volně disponovat, tudíž k jejich převodu na jeho bankovní účet neměl právní titul. Z toho důvodu se chcete dovolat neplatnosti právního jednání Vašeho bratra.

Neplatnosti právního jednání je možno se dovolat prostřednictvím žaloby, ve které budete požadovat, aby soud stanovil, že jednání Vašeho bratra spočívající v převodu peněz z účtu Vaší sestry na jeho účet je neplatné. Vy jakožto žalobce ovšem budete muset prokázat, že k takovému jednání Vás bratr skutečně nebyl oprávněn. Jinými slovy budete muset prokázat, že nebyl oprávněn peněžní prostředky převést z účtu Vaší sestry na účet jeho vlastní.

Před podáním žaloby je ovšem nutné zvážit celou řadu otázek. Například zda bylo dědické řízení již pravomocně skončeno, zda měla Vaše sestra nějaké další dědice, například děti a zejména zda jste aktivně legitimován k podání žaloby – to znamená, zda jste oprávněn žalobu na neplatnost právního jednání Vašeho bratra podat. Dále bych doporučil posoudit i dokumenty, které Vašeho bratra opravňovaly k dispozici s penězi Vaší sestry. Všechny tyto aspekty je nutné zvážit a žalobu řádně odůvodnit. S ohledem na mnoho otázek, které bude při rozporování platnosti právního jednání Vašeho bratra nutné řešit Vám doporučuji obrátit se na advokáta, neboť k posouzení tohoto případu bude skutečně nejlepší přizvat si odborníka.

S pozdravem
David Novotný, advokát