Sousední domek si pronajal podnikatel a na ostrahu má psy, bojová plemena. Jeho plot je chatrný a smečka vniká na naši zahradu a útočí na nás.

Dotaz

Zdravím, jsme důchodci a máme domek na vesnici. Sousední domek si pronajal podnikatel a na ostrahu má psy putbila a druhý je rotvailer, také bojové plemeno.

Jeho plot je chatrný a smečka vniká na naši zahradu a útočí na nás.

Policie přijede a řekne že máme podat žalobu. Jenže my vlastně nemůžeme z domku ven. Máme již 4napadení. 

Můžete nám poradit rychlé řešení?
Děkujeme

Mgr. David Novotný

Hezký den,

nejlepším řešením Vaší situace je podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření a domáhat se, aby soused plot adekvátně opravil. Předběžné opatření je opatřením, kterým jsou zatímně upraveny právní poměry účastníků (tudíž Vás a Vašeho souseda), a to až do doby rozhodnutí soudu o celém sporu.

Návrh na vydání předběžného opatření se podává příslušnému soudu a je v něm nutné vylíčit skutečnosti o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry mezi Vámi a sousedem. Z návrhu musí být patrno, jakého předběžného opatření se jako navrhovatel domáháte – ve Vašem případě se domáháte vystavení plotu, popřípadě uvázání psů na řemeny či odvezení psů na jiné místo(co shledáváte za nejvhodnější). Soud je povinen rozhodnout o návrhu na vydání předběžného opatření do sedmi dnů.

Následně bude nutné podat žalobu. Při nařízení předběžného opatření Vám soud jako navrhovateli uloží, abyste ve lhůtě, kterou soud určí, žalobu podal.

Jiná možnost bohužel není.

S pozdravem a přáním pěkného dne
David Novotný, advokát