V případě, že by se s vnučkou něco stalo, bude po ní dědit i její otec, kterého nezná?

Dotaz

Dobrý den,
převedla jsem svůj družstevní podíl v bytovém družstvu na svoji vnučku. V případě, že by se s vnučkou něco stalo, bude po ní dědit i její otec, kterého nezná, nikdy na ní neplatil výživné, nikdy jí nedal žádný dárek.
Dá se tomu nějak zabránit?
Děkuji za odpověď.

Mgr. David Novotný

Dobrý den, 

Děkujeme za Váš dotaz. 

Vnučka může sepsat závěť, ve které může odkázat veškerý svůj majetek na jakoukoli osobu / osoby dle jejího vlastního výběru, popř. může jednotlivou věc odkázat určité osobě přímo v závěti. Pokud by závěť nesepsala, bude se postupovat podle zákonné posloupnosti, kdy v první třídě dědí děti a manžel zůstavitele, pokud nejsou děti, dědí manžel, rodiče zůstavitele (tedy i otec) a osoby spolužijící (kteří se zůstavitelem žili ve společné domácnosti po dobu min. 1 roku), ve třetí třídě, tedy pokud nejsou výše zmíněné osoby, dědí osoba spolužijící a sourozenci zůstavitele. Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele. Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. 

Doufám, že Vám má odpověď pomohla. 

Přeji hezký den. 

Mgr. David Novotný, advokát