Ve své závěti bych chtěl odkázat svůj majetek někomu, kdo se o mě postará.

Dotaz

Dobrý den, stáří a nemoci mě už provází každý den a tak bych rád uspořádal všechny svoje záležitosti a majetek. Nejlépe formou závěti.

Bydlíme v rodinném domě společně s manželkou a dospělými dětmi. Manželka a já máme každý 1/2 RD. Manželka i děti se ke mě nechovají hezky, chtějí mě z mého domu vystěhovat. Tlačí na mě a dělají mi naschvály. Berou mi moje věci z dílny, hodně věcí zničí nebo rozdají. Klíče od dílny a sklepa schovali a já se ke svým věcem a potravinám nemohu dostat. A tak bych chtěl v závěti svůj majetek odkázal někomu, kdo se o mě postará a děti si za to jak se ke mě vulgárně a sprostě chovají (nadávky a urážky) bych, jak se říká vydědil. Nevím, jak se do závěti tato skutečnost formuluje.

Děkuji vám za odpověď. 

Mgr. David Novotný

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.

V případě, že budete chtít napsat závěť, můžete v ní odkázat všechen svůj majetek na libovolné osoby. Závěť se píše buď vlastní rukou, vč. vlastnoručního podpisu a data sepsání, nebo ji píše někdo jiný za přítomnosti 2 svědků nebo ji můžete nechat sepsat notářem ve formě notářského zápisu. Pokud napíšete závěť a nezahrnete do ní manželku, manželka pak nedědí ani ze zákona. Vaše děti by ovšem měli právo na povinný díl. A právě k tomu, aby děti nedědili, existuje vydědění.

Vydědění znamená, že zákonný dědic (tedy Vaše děti) nemá žádné právo na dědictví ani na povinný díl. Zůstavitel může své potomky vydědit pouze na základě zákonných důvodů. Těmito důvody pro vydědění jsou: dědic neposkytl zůstaviteli pomoc v nouzi, neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem, byl odsouzen za trestný čin, který svědčí o jeho zvrhlé povaze, vede trvale nezřízený život, dědic je marnotratník. Není nutné uvádět důvod vydědění, pak ale vyděděný má nárok na povinný díl, ledaže se prokáže daný důvod vydědění. V případě, že nedojde k předemření (že by dědic zemřel dříve nebo souběžně se smrtí zůstavitele), vztahuje se vydědění i na potomky vyděděného. Forma vydědění je stejná jako závěti.

S pozdravem
Mgr. David Novotný, advokát