Zájezd se neuskutečnil, jak máme dál postupovat?

Dotaz

Přeji pěkný den.

Obracím se na Vás s poslední možností jak uspět s kladným vyřízením svého problému. Jsem důchodce ve věku 72 let a manželka je taktéž důchodkyně 65 let.
Loňského roku 2020 jsme s manželkou objednali u CK Invia Praha zájezd do Slovinska v ceně 18 200,- Kč. Ze známých důvodů (Covid) se zájezd neuskutečnil. Obdrželi jsme poukaz od CK Invia vystavený CK Geovita Olomouc s splatností do 31.8.2021.

Předpokládám, že cestování letošního léta bude s omezeními a za určitých podmínek a to nechceme s manželkou absolvovat. Proto jsem požádal CK Invia o vrácení uvedené částky. Odpověď nám došla záporná a ještě s vyjádřením, že částka propadá, pokud nebude poukaz využit do 31.8.2021.
Myslím si, že jednání CK Invia není v pořádku a slušné. Peníze loňského roku jsme vložili do plnohodnotné rekreace.

Prosím Vás, jak máme dále postupovat, abychom peníze dostali zpět a zda je jednání CK Invia v souladu se zákonem.
 
Děkuji.

JUDr. David Novotný

Dobrý den,

cestovní kancelář je v souladu s právními předpisy oprávněna vydat poukazy na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

Tyto poukazy je ovšem oprávněna odmítnout osoba, která ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití možnosti vydat poukazy, byla držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením nebo byla osobou starší 65 let (aspoň 65 let a jeden den). Vzhledem k tomu, že tyto podmínky musíte splňovat ke dni, kdy Vám cestovní kancelář oznámila, že Vám vydá poukazy (popř. Vám je rovnou vydala), a s ohledem na informace uvedené ve Vašem dotazu mohu říci, že vy (jakožto 72 letý) podmínky pro vrácení peněz splňujete. U Vaší manželky si nejsem jist, jelikož nevím, kdy jí bylo 65 let.  

Pokud si přejete voucher odmítnout, musíte to oznámit cestovní kanceláři a vrátit poukaz. Taktéž musíte cestovní kanceláři prokázat, že je Vám více než 65 let (popř. jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením), což nebude ve Vašem případě složité (stačí např. kope občanského průkazu).

Zákon nestanoví lhůtu, ve které může zákazník poukaz odmítnout. Proto tuto lhůtu může stanovit sama cestovní kancelář, která Vám poukaz vydala. Lhůta k odmítnutí poukazu však nesmí být kratší než 5 dní. Z toho důvodu je taktéž nutné zkontrolovat, zda jste poukaz odmítl včas.

Zákon taktéž stanoví, že v případě, že poukaz na zájezd nebude do 31.8.2021 zákazníkem vyčerpán, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Tato lhůta se však s ohledem na současnou epidemiologickou situaci může prodloužit.

S pozdravem,
JUDr. David Novotný