Dědění

Pro mě

I ve společné domácnosti je dobré mít nejméně dva bankovní účty, každý na jméno jednoho partnera. Je to důležité, kdyby se s jedním z vás něco stalo – v případě úmrtí byste na účet zesnulého vůbec neměli přistupovat, automaticky spadá do pozůstalosti a je předmětem dědického řízení. A to se obvykle táhne celé měsíce.

Některé finanční instituce nabízejí účet se dvěma rovnoprávnými majiteli. Ani to však nezaručuje, že se celý účet nestane předmětem dědického řízení se vším, co k tomu patří.

Pokud chcete, aby měl váš partner přístup k penězům téměř ihned po vaší případné smrti, využijte nástroje jako penzijní připojištění nebo některé typy investičního pojištění. Určete tzv. obmyšlenou osobu, finanční instituce se ji budou snažit vyplatit co nejdřív. Řekněte to samozřejmě i svým blízkým, včetně kontaktu, kam se obrátit.

Pozor na stavební spoření, tam podobný krok učinit nejde a finanční prostředky budou rovněž standardně vázané dědickým řízením.