Předdůchod a předčasný důchod

Pro mé blízké

Předdůchod

Nejde o dávku vyplácenou státem, naopak se jedná o peníze, které si člověk našetřil během života v rámci penzijního spoření. O předdůchod si může senior požádat 2- 5 let před odchodem do starobního důchodu. Na každý měsíc v předdůchodu je nutné mít naspořenou částku, která odpovídá 30% aktuální hodnoty průměrné hrubé mzdy. V roce 2019 je to částka kolem 9 500 Kč.

Pro příklad, bude-li senior chtít jít do předdůchodu o dva roky dříve, než bude mít nárok na starobní důchod, bude potřebovat naspořenou částku ve výši 228 000 Kč.

Výhodou předdůchodu je, že Česká správa sociálního zabezpečení nesníží budoucí starobní důchod, až o něj půjde senior žádat (na rozdíl od předčasného důchodu). Zároveň za seniora bude stát hradit zdravotní pojištění a bude osvobozen od placení sociálního pojištění.

V předdůchodu si senior může také přivydělávat. Výše výdělku není nijak omezena.

Jestliže o předdůchodu váš senior uvažuje, je nutné s ním nejprve zkontrolovat smlouvu o penzijním spoření. Pokud byla uzavřena před rokem 2013, bude nutné ji u penzijní společnosti převést na tzv. Doplňkové penzijní spoření (DPS), které v roce 2013 nahradilo původní spořící program. Převod peněz do DPS trvá přibližně 3 měsíce. Teprve poté může váš senior o předdůchod požádat.

Bližší informace o podmínkách čerpání předdůchodu podávají pracovníci penzijních společností, u nichž má klient uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Podrobné informace také naleznete zde.

Předčasný důchod

Je na rozdíl od předdůchodu sociální dávka vyplácená státem. O předčasný důchod může senior požádat 3 roky před starobním důchodem a nemusí mít našetřené žádné peníze. Předčasný důchod však bude mít zásadní dopad na výši jeho budoucího důchodu. Jeho výsledná částka se každých 90 dní pobytu v předčasném důchodu sníží a to doživotně.  Z předčasného důchodu již nevzniká nárok na starobní důchod – pokračuje důchod předčasný, který může být nižší cca o 20 procent.

V předčasném důchodu si můžete přivydělávat, ale výše výdělku je zastropována.

Tip: Odchod svého seniora do předčasného důchodu považujte za krajní řešení akutní situace, protože po zbytek života by byl citelně finančně znevýhodněn.

Průměrná doba života v penzi v ČR je cca 25 let, u žen dokonce 30 let. Je tedy nutné zvážit, jestli vašemu seniorovi bude takto trvale snížený příjem stačit na nejbližší čtvrtstoletí.

Pro zajímavost si zde můžete přečíst článek na toto téma zde.

ČSSZ proto doporučuje před rozhodnutím probrat konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ.

Příklady výpočtu předčasného důchodu naleznete zde.