Přístup k penězům

Pro mě

Pokud je to možné, určete ke svému účtu jako tzv. osobu disponující někoho z rodiny nebo někoho, komu plně důvěřujete. Pokud se neplánovaně ocitnete např. v nemocnici, postará se o vaše finanční závazky a přístup k penězům. Zkušenost ukazuje, že takovou osobou by neměl být např. ošetřovatel, byť s ním máte hezký vztah a plně si věříte.

Pokud posíláte někoho na nákup, ať už z rodiny, nebo třeba ošetřovatele, vždy mu dávejte hotovost. Karta s PINem nepatří do ruky nikomu jinému než vám, vždy a za všech okolností!

Pokud už hotovost doma nemáte, některé banky ji doručí přímo k vám. To může být zajímavé např. při dlouhodobé hospitalizaci nebo nemohoucnosti. Peníze také můžete online převést na účet rodinného příslušníka a nechat si je vybrat.