Přístup k penězům

Pro mé blízké

Pomozte svým seniorům s orientací v moderních bankovních nástrojích. Pokud si důvěřujete, můžete se po zřízení disponentského práva domluvit na internetovém přístupu k jejich účtu, případně si přebrat dohled nad prováděním plateb např. za telefon nebo nájem.

Někdy funguje, pokud si takové pravidelné platby vezmete na starost a se seniory se čas od času vyrovnáte najednou.