Reverzní hypotéka

Pro mě

Podstatou reverzní hypotéky je dát vlastní nemovitost do zástavy firmě, která vám za to doživotně půjčí peníze. Buď vám nabídne jednorázovou částku, anebo měsíční splátky např. po dobu 10 let. Tím si můžete výrazně přilepšit k důchodu. Pokud si reverzní hypotéku sjednáte, vyúčtování přijde až po vaší smrti. Zde však seznam výhod pro vás končí.

Uveďme si názorný příklad, jak reverzní hypotéka funguje:

Vlastníte byt v hodnotě 2,5 milionu korun. Je vám 73 let. Máte nízký důchod, a proto by se vám přilepšení hodilo. Požádáte tedy o reverzní hypotéku některou z firem, které ji nabízejí. Můžete si vybrat jeden ze tří způsobů výplaty peněz.

  • Jednorázově dostanete částku 765 062 Kč
  • Jednorázově dostanete částku 200 000 Kč a poté budete dostávat měsíční rentu ve výši 7 075 Kč po dobu 10 let (celkově tedy dostanete 1 049 000 Kč)
  • Jednorázově nedostanete nic, ale po dobu 10 let vám bude chodit měsíční renta ve výši 9 580 Kč. Celkově získáte 1 149 600 Kč.
  • Po této době se předpokládá, že byt prodáte a vyplácenou částku společnosti uhradíte. Otázka zní, kde potom budete bydlet?
  • Ve svém bytě můžete také zůstat až do smrti, povinnost vyrovnat dluh k firmě připadne na vaše dědice. Ti ho mohou uhradit prodejem nemovitosti anebo z vlastní kapsy.

Už na první pohled je zřejmé, jak je reverzní hypotéka nevýhodná. Za svůj byt dostanete sotva polovinu jeho hodnoty. A pokud budete žít déle, než oněch zmíněných 10 let, jiné peníze už nedostanete, a tak se ocitnete zase odkázáni jen na výši svého důchodu a budete žít v bytě, který už prakticky není váš, protože byl splacen.

Další riziko hrozí také v případě krachu společnosti, která se zavázala k poskytování renty. Můžete se ocitnout bez slíbených peněz a zároveň na vašem bytu bude zástava ve prospěch této zkrachovalé firmy, čímž se byt stane neprodejným.

Rada na závěr: K reverzní hypotéce přistupujte jedině tehdy, pokud nemáte žádného dědice a váš byt by po vaší smrti propadl státu. I tak však buďte velmi opatrní a zajistěte si dobrého právníka. Pokud máte dědice, mohlo by se stát, že jim do budoucna svojí reverzní hypotékou pěkně zavaříte a dostanete je do dluhů. Proč?

Jde o úrokovou sazbu, která se v tomto typu hypotéky účtuje. Jestliže budete žít déle, než bude smluvená doba vyplácení renty, budou stále naskakovat úroky, které se dodatečně vyúčtují až po vaší smrti. Konečná částka se pak může vyšplhat výš, než je cena nemovitosti. Účet na stůl dostane vaše rodina.