Opatrovnictví

Pro mě

V době, kdy jste zdraví, máte možnost rozhodnout o tom, jak to bude, až už nebudete moci sami za sebe rozhodovat.

Rozhodně se o tom se svou rodinou pobavte a vyberte si někoho, komu důvěřujete, kdo se – až přijde čas – stane vaším opatrovníkem.

Sepište pak u notáře předběžné prohlášení, kde danou osobu označíte. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu k vašemu přání soud přihlédne. Osob můžete stanovit více, pokud by např. první zvolený opatrovník odmítl.

TIP:

Aby bylo předběžné prohlášení závazné z právního hlediska, je možné sepsat ho písemně za přítomnosti dvou nezávislých svědků, spíše ale doporučujeme sepsat ho ve formě veřejné listiny, např. notářského zápisu.

Pokud se předběžné prohlášení týká budoucího opatrovníka, pak musí být nahlášeno notáři, který vybraného opatrovníka zapíše do seznamu. V případě, že v budoucnu opravdu dojde k řízení o ustanovení opatrovníka, soud si od notářské komory vyžádá potvrzení, zda je v seznamu někdo jako žádoucí opatrovník určen.

Vyberte si libovolného notáře ze svého okolí a domluvte si schůzku. Notář už bude vědět, co dělat. Seznam notářů podle adresy naleznete kliknutím zde.