Podnikání

Pro mě

Podnikáte? Nebo už své aktivity zvolna ukončujete s tím, že z firmy bude v podstatě jen prázdná schránka s majetkem?

Pozor na to, aby se z takové schránky nestala past. Pokud se vám něco přihodí, je nakládání s takovým majetkem nesmírně obtížné.

TIP: Často se stává, že ve společnosti zůstane auto pořízené kdysi na leasing. Nakládat s ním může jen statutární orgán, tedy vy. Není čas poměry vyčistit a auto ze společnosti vyvést?

Pokud máte funkční společnost, podívejte se, jak máte v zakládací listině (např. společenská smlouva) ošetřené převody podílů v případě úmrtí. Jsou ve prospěch společníků, nebo oprávněných dědiců?