Podpůrce

Pro mě

Připadá vám svět stále složitější a nesrozumitelnější? Není divu, často s tím mají problém i profesionálové…

Zvolte si někoho z rodiny, komu důvěřujete, a uzavřete spolu smlouvu o nápomoci. Není to nic ponižujícího, naopak – jde o dobrý trik, jak mít třeba při jednání na úřadech u sebe někoho blízkého, kdo vaši situaci zná a orientuje se v ní, má právo při takových jednáních být a získávat všechny informace.

Nechte dohodu posvětit soudem, aby měla větší váhu – někde má razítko se státním znakem pořád větší moc než zdravý rozum.

Pamatujte ovšem, že podpůrce vám sice pomůže věcem porozumět, rozhodujete ale vy.

TIP:

Poskytování nápomoci je možné na základě smlouvy, která je uzavřena mezi podpůrcem a podporovaným. Takovou smlouvu lze uzavřít písemně nebo ústně. Následně je třeba, aby smlouvu „posvětil“ soud. Doporučujeme uzavřít smlouvu písemně, tato smlouva pak bude tvořit přílohu návrhu. Soudu lze návrh spolu se smlouvou doručit osobně, poštou či kurýrem. Nejsnazší je podat návrh poštou. Do obálky je třeba dát návrh (tedy to, co navrhujete či požadujete po soudu) ve správném počtu kopií (1 kopie pro soud + 1 pro každého dalšího účastníka řízení), dále smlouvu (stačí kopie v jednom vyhotovení) a vše poslat doporučeně na adresu příslušného soudu. Příslušným soudem je v těchto případech okresní soud, v jehož obvodu má podporovaný bydliště. Adresy všech soudů můžete najít například kliknutím zde.