Příjmy a závazky

Pro mě

Podobně jako jste si udělali pořádek v majetku, sepište si všechny platby, které pravidelně posíláte.

Nejsou to jen ty měsíční. Co třeba daň z nemovitosti? Nebo odpady? Platíte je jednorázově, ročně, v rámci nájmu? A co nájem hrobu, kdo a kdy ho naposledy hradil? Platíte převodem, inkasem, složenkou? Z kterého účtu – vašeho, nebo partnerova? A na koho je psaná smlouva?

Tohle všechno vám pomůže, abyste nezapomněli na nějaký závazek. Partner nebo děti často ani nevědí, co a kdy platit.

Totéž se týká příjmů. Máte kromě důchodu i jiné zdroje? Třeba vám jednou za čas přijdou tantiémy, příjmy z patentu nebo i naturálie za ten kus pole, který vaše širší rodina pronajímá zemědělcům na druhém konci země...

Je rovněž dobré mít soupis na místě, které je všem vašim blízkým známé a přístupné.