Půjčky v rámci rodiny

Pro mé blízké

Pokud se Vaši blízcí senioři rozhodnou půjčit peníze někomu ze svých přátel nebo rodiny, mají na to právo.

Zkusme jim navrhnout sepsání jednoduché dohody s dlužníkem. Kdo je přítel dnes, nemusí jím bohužel být za pět let. Dohoda pak může v případě nutnosti posloužit jako důkaz, že k půjčce došlo, kdo, komu, kolik, kdy půjčil a kdy nastává splatnost půjčky.