Smlouvy

Pro mé blízké

Staří lidé mají odstup od běžné praxe a tempo současného světa je pro ně příliš rychlé. Co je pro vás rutina, může v seniorovi budit podezření. Jindy může zapadnout do pasti, která vám připadá zřejmá na první pohled.

Nezlobte se na ně. Vysvětlujte, raďte, nebraňte se radám třetích stran. Za notáře nebo advokáta se platí, ale jednají ve vašem zájmu. Největší průšvihy vznikají, když uvěří některé z mnoha právních fám, které mezi lidmi kolují. Vždyť to říkala kamarádka Jarka a ta to zná, že?

Buďte shovívaví, pokud už se nějaký přešlap stane. Pokuste se ho pomocí právních prostředků zvrátit, ale pamatujte, že výčitky nemají cenu. Důležité je, abyste o všem věděli – a senior se nesmí bát vám příště přiznat chybu dřív, než její důsledky narostou do obludných rozměrů.

A nakonec, váš senior je člověk a má právo se svými prostředky nakládat podle své úvahy.

TIP:

Dnes jsou čím dál častější různé předváděcí akce nebo podomní prodej. Jsme o nich sice informováni, ale nikdo z nás není neomylný, a tak se může stát, že tímto způsobem uzavřeme smlouvu, kterou bychom jinak neuzavřeli. To znamená, že si za neskutečné ceny koupíme zboží, o které nestojíme. V takovém případě je nejdůležitější vše otevřeně říct a začít s rodinou řešit. Do 14 dnů máte právo od smlouvy odstoupit. To znamená, že do 14 dnů od uzavření smlouvy, a v případě kupní smlouvy do 14 dnů ode dne obdržení zboží, je potřeba odeslat prodejci písemné odstoupení od smlouvy. Pokud se jednalo o smlouvu kupní, nezapomeňte do 14 dnů taktéž odeslat nebo předat zboží zpět prodávajícímu. Vzory pro odstoupení od smlouvy naleznete na internetu. Pokud jej nepoužíváte a potřebujete s odstoupením pomoci, zkuste se obrátit třeba na Sdružení obrany spotřebitelů nebo občanskou poradnu, kde vám pomohou odstoupení sepsat.