Úmrtí partnera

Pro mě

V této těžké chvíli je obtížné myslet na cokoli. Po odeznění prvotní bolesti na nás ale čeká zařizování, kterému se nelze vyhnout.

Lékařská dokumentace

Máte právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní kopie. (Výjimkou je, pokud partner informování o svém zdravotním stavu výslovně zakázal.)

Pozor, toto bývá někdy poměrně výrazně zpoplatněno.

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví automaticky místně příslušná matrika. Přijde vám poštou na adresu trvalého pobytu. Je to důležitý dokument; budete ho potřebovat při jednání na spoustě míst.

Matrika také zanese údaj o úmrtí do registrů, takže ostatní úřady už o něm informovat nemusíte.

Vdovecký nebo vdovský důchod

Zajděte na příslušné pracoviště správy sociálního zabezpečení, příslušný výměr byste pak měli dostat do 30 dnů poštou. Důchod však zcela jistě nepokryje příjem partnera.

Pozůstalost

Po úmrtí vašeho partnera se vám přihlásí notář, který bude spravovat pozůstalost a srozumitelně vás provede dědickým řízením. Pozve vás na jednání, kde vám sdělí vše potřebné. Připravte si co nejvíce dokumentů, které se můžou hodit. Vyjděte např. ze soupisu majetku, který jste si provedli.

A samozřejmě přineste závěť, pokud ji máte u sebe a ne v notářské úschově.

Smlouvy a závazky

Všechny smluvní závazky psané na partnera musíte ukončit nebo převést na sebe.

Některé smlouvy zanikají automaticky s úmrtím a nikdo po vás nemá právo žádat jakékoli poplatky nebo smluvní pokuty (typicky se to týká např. telekomunikačních operátorů). Zastavte se na pobočce, vše tam s vámi vyřídí.

Ostatní smlouvy (např. s poskytovateli energií) je třeba řešit individuálně. Někde se na jejich přepis myslí, jindy je třeba najít jiný postup. Domluvte si schůzku na pobočce a vše proberte.

Udělejte to raději dříve než později, případné přeplatky ze záloh se zahrnují do pozůstalosti a nedostanete se k nim lehce.

Převod SIPO a rozhlasových a televizních poplatků zařídíte snadno na jakékoli poště.

Nemovitost

Pokud zdědíte nemovitost, která byla původně ve společném jmění manželů, kde zesnulý partner platil daň z nemovitosti na své jméno, nezapomeňte do konce ledna příštího roku podat přiznání na finančním úřadě.

To se dělá jen jednou, pak už vás bude úřad o případné daňové povinnosti informovat automaticky.

Pokud nějakou nemovitost pronajímáte, není změna vlastnictví důvodem k výpovědi.

Podnikání

Dědění obchodních podílů a vypořádání závazků z podnikání je problematika přesahující rámec této webové stránky a pravděpodobně je na místě, abyste vyhledali individuální právní pomoc.

Je nicméně dobré vědět, že například daňová povinnost smrtí nezaniká a i za zesnulého je třeba podat přiznání.

TIP: Některé další rady, co zařídit na úřadech po smrti blízkého zjistíte na webu Umirani.cz.