Útisk

Pro mé blízké

Pokud máte pocit, že se v rámci rodiny dějí nějaké věci, které odporují dobrým mravům a hraničí např. až s týráním, určitě před tím nezavírejte oči a se seniorem si o tom v soukromí promluvte.

Podezření samozřejmě proberte s kýmkoli, ke komu máte důvěru. Někdy je na místě i zásah policie, ale hlavně nedopusťte, abyste si do smrti vyčítali něco, čemu jste mohli zabránit.