Vyživovací povinnost

Pro mě

Manželé mají vůči sobě navzájem dle občanského zákoníku (§ 697) tzv. vyživovací povinnost. Jejím cílem je zajistit, aby oba manželé měli stejnou či velmi podobnou životní úroveň. Tato povinnost trvá, i pokud s manželem či manželkou nežijete, avšak manželství nadále trvá. Vyživovací povinnost může být plněna jak finančně, tak například tím, že strpíte bydlení manžela ve společném bytě. Vzájemná vyživovací povinnost manželů má přednost před vyživovací povinností dětí vůči rodičům.

 

I Vaše zletilé děti mají vůči Vám vyživovací povinnost. Musí Vám zajistit slušnou výživu, pokud na ni Váš starobní důchod nestačí. Zmiňovanou slušnou výživou je myšleno nejen zajištění bydlení a výživy, ale i potřeb kulturních.

(viz kniha Nový občanský zákoník: Rodinné právo

Právo pro každého, Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Syrůčková Ivana, Vondráčková Pavlína, Grada publishing, 2014). 

 

Pokud není vyživovací povinnost plněna povinnou stranou dobrovolně, je možné obrátit se na soud, aby určil její plnění.