Vyživovací povinnost

Pro mé blízké

Naší povinností je zajistit rodičům tzv. slušnou výživu, pokud nemají dostatečné příjmy ze starobního či jiného důchodu. Slušná výživa je jakousi nadstavbou nutné výživy. To znamená, že kromě zajištění výživy a bydlení k ní patří i zajištění kulturních potřeb. Vyživovací povinnost by měla být plněna dobrovolně v potřebném a možném rozsahu. Pokud tomu tak není, je možné aby o její výši a plnění rozhodl soud.