Stáří a rodina

Rodina je tu od toho, aby se starala o své členy. Stáří a případná péče o seniora je pochopitelně zátěž, kterou není snadné unést. Důležité je o všem co nejvíc mluvit, naslouchat ostatním a sdílet nejen fakta, ale i pocity a dojmy. Mějme na paměti, že svým postojem ke stáří vytváříme vzor pro své děti – a ty se jím budou řídit, až budou jednou pečovat o nás.

Stárnutí a rodina

Pro mě

Stárnutí bývalo přirozenou součástí rodinného cyklu. Rodiče předávali hospodaření mladší generaci, ta o ně na oplátku přiměřeným způsobem pečovala.

Více

Stárnutí a rodina

Pro mé blízké

Často máme pocit, jako by vše měl a mohl zařídit stát nebo jiné instituce, chybí přenos zkušeností mezi generacemi.

Více

Počítače a internet

Pro mě

Internet vás spojí se světem, ale především s vlastní rodinou. Pokud si s počítačem nerozumíte, je možná právě teď vhodná chvíle to změnit.

Více

Počítače a internet

Pro mé blízké

Naučte své seniory využívat výhody internetu. Každodenní kontakt např. prostřednictvím sdílených fotografií dokáže zahnat pocity samoty a odcizení mimořádně účinně.

Více

Odchod do důchodu

Pro mě

Když si včas uděláte rozumné a jasné plány, nedostanete se později do zbytečného stresu a obav z nedostatku financí. Tak jako celý život, i v důchodu se spoléhejte především sami na sebe a řiďte se selským rozumem.

Více

Odchod do důchodu

Pro mé blízké

Vašim rodičům se přiblížil věk odchodu do důchodu. Nastává nejvyšší čas, abyste si s nimi popovídali o jejich plánech, jak chtějí v důchodu žít, co všechno budou chtít dělat a jak se změní jejich finanční situace.

Více

Paměť rodiny

Pro mě

Vzpomínáte na mládí, na vyprávění rodičů a prarodičů? Zkuste sepsat své vzpomínky!

Více

Paměť rodiny

Pro mé blízké

Ptejte se svých seniorů na rodinnou historii – až jednou odejdou, jejich paměť zmizí definitivně s nimi!

Více

Rodina a finanční stabilita

Pro mě

Zasvěťte své blízké do svých smluvních závazků a účtů, které platíte.

Více

Rodina a finanční stabilita

Pro mé blízké

Hlídejte, co vaši senioři podepisují, kde mají závazky a jaké jsou podmínky jejich plnění.

Více

Rodinný kontakt

Pro mě

Připadá vám, že trávíte se svými příbuznými méně času, než byste si přáli? Vezměte iniciativu do vlastních rukou! Zavolejte svým blízkým a zeptejte se, jak se jim vede. Pokud to situace dovolí navštivte své blízké či vnoučata.

Více

Rodinný kontakt

Pro mé blízké

Pracující člověk někdy návštěvě blízkého nepřikládá až takovou důležitost, pro seniory jsou však často zásadním okamžikem, na který se dlouho těší.

Více

Přístup k obydlí

Pro mě

Co když si doma zabouchnete klíče?

Více

Přístup k obydlí

Pro mé blízké

Využívá senior svůj byt naplno, nebo už některé věci přestaly s věkem vyhovovat?

Více

Péče o seniora

Pro mě

Být závislý na péči druhých je vždy nepříjemné. Proberte na rovinu svá očekávání současná i do budoucna.

Více

Péče o seniora

Pro mé blízké

Mnoho seniorů těžko skousne fakt, že jejich děti je musí ošetřit i v těch nejintimnějších záležitostech.

Více

Péče o pečující

Pro mě

Pokud se domluvíme s některým členem rodiny nebo blízkou osobou, že o nás bude pečovat, neměli bychom zapomínat, že i pečující má své osobní potřeby.

Více

Péče o pečující

Pro mé blízké

A odpočívejte! Vyhraďte si denně nějaký přesně daný čas jen pro sebe – naučte se relaxovat, nemyslet na starosti a jednou týdně na několik hodin vypněte úplně. Hlavně odpočívejte bez výčitek a myšlenek na povinnosti.

Více

Poslední věci člověka

Pro mě

Nestyďte se s rodinou mluvit o posledních věcech člověka a všem, co k tomu tématu patří.

Více

Poslední věci člověka

Pro mé blízké

Naslouchejte svým seniorům, když na to téma zavedou řeč. Jde o naprosto přirozené a důležité vyrovnání se s tím, co jednou přijde.

Více

Péče o těžce nemocné

Pro mě

Moderní medicína dokáže prodloužit život o měsíce i léta, otázkou je však jeho kvalita.

Více

Péče o těžce nemocné

Pro mé blízké

Respektujme přání seniorů o podobě jejich léčby. Je to jejich život a jen oni mají právo o něm rozhodovat.

Více

Umírání

Pro mě

V posledních chvílích člověk touží být především sám se sebou. Energie postupně ubývá, proto obvykle více odpočívá, obrací se do svého nitra a připravuje se na postupný odchod.

Více

Umírání

Pro mé blízké

Umírající člověk se mění, fyzicky i psychicky. Nenechte ho o samotě. Naslouchejte svému blízkému, neodvádějte řeč jinam. Pokud vám přijde téma příliš těžké, nezlehčujte ho. Občas stačí jen vaše fyzická přítomnost.

Více

Děti a smrt

Pro mé blízké

Nedělejme ze smrti tabu! Děti stejně vycítí, že se něco děje nebo stalo.

Více

Pohřeb

Pro mé blízké

Respektujte přání svých seniorů.

Více

Děti a pohřeb

Pro mé blízké

Rituál je důležitý. Pokusme se z něj děti nevyčleňovat.

Více

Prázdnota. A co dál?

Pro mé blízké

Každý z nás prožívá smutek jinak a každý způsob je správný.

Více