Paměť rodiny

Pro mé blízké

Znáte ten pocit, když listujete starým rodinným albem, díváte se na fotky svých předků a nevíte nic – kdo to byl, jak se jmenoval, jak žil? Ptejte se svých seniorů na rodinnou historii – až jednou odejdou, jejich paměť zmizí definitivně s nimi!

Vyprávějte si o zážitcích z mládí, je to dobré téma – a můžete se k němu vracet, až možná jednou bude potřeba. Vždyť právě zážitky z mládí jsou skvělé osvěžení pro mysl, kterou zmáhá nějaká choroba stáří...