Péče o pečující

Pro mě

Velmi důležité je komunikovat a spolupracovat

Pokud se domluvíme s některým členem rodiny nebo blízkou osobou, že o nás bude pečovat, neměli bychom zapomínat, že i pečující má své osobní potřeby

Pro většinu pečujících osob je nejtěžší zkouškou pocit, že jsou na všechno sami. Je proto velmi důležité, pokud možno už na začátku péče, společně si promluvit a stanovit pravidla péče, která se budou týkat nejen mne a pečujícího, ale i ostatních členů rodiny nebo blízkých osob.

Snažme se našeho pečujícího podpořit tím, že budeme otevření diskuzi. Naším společným cílem by neměl být vzájemný boj, ale snaha najít co nejlepší možné řešení pro obě strany. Je pochopitelné, že například změny v uspořádání bytu nebo domu pro nás mohou být nepřijatelné, ale měli bychom mít na paměti, že naše zdraví i zdraví pečujícího je mnohem důležitější. Vždy stojí za zvážení, zda je lepší přesunout nábytek z důvodu pořízení polohovacího lůžka, a napomoci tak naší soběstačnosti a zároveň ulehčit pečujícímu námahu

I pečující potřebuje čas sám pro sebe

Snažme se pochopit, že pečující potřebuje mít prostor a čas také sám pro sebe. Podpořme ho v jeho oblíbených aktivitách, během kterých může čerpat novou sílu a zároveň si odpočinout. 

Dopřejme pečujícímu, aby mohl pečovat sám o sebe. Protože bez pečujícího nebude ani potřebná péče.