Péče o těžce nemocné

Pro mě

Moderní medicína udělala velký pokrok. U mnoha diagnóz, které dříve končily rychlou a nevyhnutelnou smrtí, dokáže prodloužit život o měsíce i léta.

Přesto však na něco zemřít musíme. Je dobré to přijmout – nikdo tu nemůže být věčně a od určitého věku je dobré počítat s tím, že konec může přijít vlastně kdykoliv.

Lékař má povinnost bojovat do konce, a někdy proto provádí léčbu, která umožní ještě pár týdnů biologicky žít, byť s nízkou kvalitou. Zvažte, zda neprovést tzv. dříve vyslovené přání – například neresuscitovat, neintubovat, neprovádět chemoterapii... V některých situacích umožní klidný a důstojný odchod člověku, který své přání už nedokáže vyslovit.