Rodina a finanční stabilita

Pro mé blízké

Starejte se aktivně o finanční záležitosti svých seniorů, nabízejte neustále pomoc, překonávejte jejich ostych. Současná česká právní praxe bohužel nepromíjí sebemenší opomenutí ani těm nejslabším, a je tedy důsledně nutné jim předcházet.

Hlídejte, co vaši senioři podepisují, kde mají závazky a jaké jsou podmínky jejich plnění. A budujte s nimi v tomto ohledu maximální důvěru. Když z obavy z vaší reakce zamlčí nějaký svůj skutek, bývá na relativně bezbolestné řešení většinou pozdě.