Umírání

Pro mé blízké

Umírající člověk se mění —  fyzicky i psychicky

Pokud váš senior leží v některém zdravotnickém zařízení, je to těžké dvojnásob. Prostředí je cizí a neosobní, senior může být poznamenaný probíhající léčbou.

Víte, že váš blízký trpí samotou, ale každá návštěva je pro vás velmi obtížná. Stav blízkého člověka vás vykolejí a on to vycítí. Setkání se nese na vlně smutku, a vy začnete návštěvy odkládat a vynechávat.

Pokuste se být připraveni 

Jak na to? Připravte se na návštěvu předem — informujte se telefonicky na stav a náladu pacienta.

Noste dárky, třeba související s rodinou – kresby, fotky. Připravte si témata k hovoru předem. Naslouchejte svému blízkému, neodvádějte řeč jinam. Pokud vám přijde téma příliš těžké, nezlehčujte ho.

Občas stačí jen vaše fyzická přítomnost. Nejsme zvyklí mlčet máme pocit, že jen řeč je důvod k přítomnosti. Není to tak. Třeba už senior nic nemůže a nechce řešit, jen vás držet za ruku. Dopřejte mu to.

Specifická situace je u pacientů s pokročilou demencí, nebo dokonce v bezvědomí. Ani ty nenechte o samotě. Vyprávějte jim třeba o sobě a svém životě. Užívejte si přítomnost. Věřte, že děláte to i kvůli sobě – a nechcete se pak přece trápit, že jste něco zanedbali, když už to nepůjde vzít zpět.

Nestyďte se požádat o pomoc

Jen málo situací v životě je těžších. Nestyďte se vyhledat odbornou psychologickou pomoc – raději preventivně než po zhroucení.

Hlavně si nic nevyčítejte. Člověk má právo na emoce. Sdílejte své city s lidmi, kterým věříte, nebo se zmíněným profesionálem. Dopřejte si drobné radosti. Buďte hodně s dětmi. Právě kontakt s nimi nám dává důkaz, že život pokračuje dál.

Další Informace o tomto nelehkém tématu (poradnu i adresář služeb) naleznete na webu Umírání.cz.